4gezek dususukda

salam agzalar bar yogy 4gezek gorende seyle guyçlı söyup bolarmy.

Dowamy »

913 8
Köneler, 9 years ago


Mp3-leri nadip özune almaly

salam talyp com-yn gadyrly agzalary.
sizden yekeje hayyşdym bar. men turkmen cafeden mp3 leri dinleyen veli hiç özume alyp bilemok ony nadıp almalyka siz kömek edip bilermısiniz mana. yada ma-ro-nyn 'yagys yagada' ve 'has giç ' dıyen aydymlaryny hemde 'aglamaly' diyen aydymy sızde bar bolsa şu yere goysanyz men alyp bılerdım. kömek etsenız...

Dowamy »

1163 8
Köneler, 9 years ago


Sido.sen.repermi

sido sen repermay. yada rep bien gyzyklananyn üçin repleri goyyanmy

Dowamy »

681 3
Köneler, 9 years ago


Kakalar ve ejeler

salam agzalar men birzada hayran galyan biz ejelerimizi nahili govy göryan bolsak kakalarymyzyda şonun yaly govy göryas yene-de name üçindir ejeler dostlar söygülisi hakynda goşgydyr aydymlar bar yöne velin kakalar hakynda yok yada men duş gelemokmykam daşary yurt aydymlarynda duş geldim yöne türkmençe goşgy ya aydyma duş gelmedim sizin aranyzsa k...

Dowamy »

1581 10
Köneler, 9 years ago


Türkmenistan mundanda arşa galsyn

salam dostlar okuvlarynyz govymy size bir zat aydasym gelyar hemmanizde talyp okayanyz. bilşimiz yaly bizin halkymyz daşary yurtlara işlamene gidyaler. gelin govysy özümiz okap ejemiz ve kakamyzyn jübüsindeki pullar bilen diplom alman özümiz okap köprak bilim alyp durmuşdaky öz ornymyzy tutup saylan karimizin eyesi bolup yurdumyzy mundanda has bele...

Dowamy »

1156 18
Köneler, 9 years ago


Altyn asyr nomeri

salam talyplar.com-yn agzalary sizden bir zat biljek bolyan altyn asyr nomerinden daşary yurda sms yazyp yada jan edip bolyarmy yada açdyrmalymy ony.
men altyn asyr ulanyp görmedim şonun üçin sizden sorayan.
bilyaniniz bolsa jogap berin.

Dowamy »

1807 31
Köneler, 9 years ago