şu temada öň agzalypdy. Täze turkmen sozleri. Duyn bir soz owrendim. şöhlat = kolbasa. Bellik: Kolbasa meňzeş başga obýektler üçin ulanmak bolmaýa. Başga nämeler bar ?

Köneler, shahyr tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir