Dykkat! Talyplar.com-yñ agzalary. Bizden öñki agzalar "suratlarda biz" diyen temalary achyp özleriniñ suratlaryny goyupdyrlar. A biz bolsa bir-birimiziñ nik-lerimizden bashga bilyän zatlarymyz yok. Geliñ, bizem shu tema öz düshen suratlarymyzy goyalyñ!

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir