"Nowruz" bayramy

Yetip gelyan "Nowruz" bayramynyz gutly bolsun!Bahar günešiniñ äleme nur saçyp, tebigata jan berýän pursadyna gabat gelýän
bu baýram hemmäñize šatlyk-šowhun getirsin!

Dowamy »

897 6
Köneler, 8 years ago


8 Mart

Mahriban talyplar.com-yn gyzlary! Sizi yetip gelyan "Halkara zenanlar guni" bilen tuys yuregimden gutlayan! Goy sizin ajayyp bahar bagulleri yaly guler yuzuniz solmasyn! Durmushdaky in gowy zatlary size arzuw edyan!
Arzuwlar ichinde Yazlale!

Dowamy »

952 8
Köneler, 8 years ago


Yetip gelyan bayramynyz bilen!

Hemmanize Salam! Sizin Hemmanizi yetip gelyan "Soygulilerin guni" (yagny soyushyanlerin guni) bilen gutlayan! Ichinizde soyushyanleriniz bar bolsa soyeninize gowushmagynyzy arzuw edyan!

Dowamy »

1285 62
Köneler, 8 years ago


Payhaslar duwunchegi2

Onat dosty bar bolanyn ayna matachligi yokdur.
(Hezreti Mowlana Jelaletdin Rumy)
******
Dogrulyk sonsuzlygyn guneshidir. Nahili-de bolsa dogyar.
(Wendel Fillips)
******
Yenilmek umytsyzlyga...

Dowamy »

1061 13
Köneler, 8 years ago


Payhaslar duwunchegi

Eger beýleki adamlaryň isleýän zatlaryna ýetmäge ýeterlik kömek etseň, sen hem durmuşda islän islendik zadyňa ýetip bilersiň
(Zig Ziglar)
*****
Ýalňyşýan adam akmak däl-de, hiç haçan ýalňyşmaýan adam akmakdyr.
(Dewin Poltiýer Robson)
*****
...

Dowamy »

1188 16
Köneler, 8 years ago


Turkmenistan

Bu gun "watan goragchylarynyn guni"

Dowamy »

1011 14
Köneler, 8 years ago


Bayramynyz bilen!

Hormatly talyplar.com agzalary! Sizi yetip gelyan taze yyl bilen tuys yuregimden gutlayan! Pursatdan pevdalanyp size jan saglyk, uzak omur, mashgala agzybirligini, abray, iman, bagt arzuw edyan. Geljek yyl goy hemmanize dushumli yyllaryn biri bolsun!

Dowamy »

789 10
Köneler, 8 years ago


Yashayshyn iki sebabi.

Bilishimiz yaly dunya wakalardan doly. Yagny yashayshymyzyn ozi bir bashdan gechirme. Bu bashdangechirmelerin ichindaki bolyan wakalaryn ozune layyk sebapleri bolyar. Shol sebaplerin hem gorunyan we gorunmeyan iki gornushe bolup boljak bashlangychlary bardyr.umuman aydanda her bir hadysan gorunyan we gorunmeyan sebapleri bolyar. Gelin shol sebapler...

Dowamy »

879 10
Köneler, 9 years ago


Durmush gurmak meselesi

Siz durmusha chykjak oglanynyz ya-da aljak gyzynyz nahili hasiyetde, dashky keshbi, maddy yagdayy, okuwlymy okuwsyz... umuman nahili bolsa gowy?!

Dowamy »

2839 119
Köneler, 9 years ago


Garayysh

"Yureginde shubhe doredenyan zady tashlada, shubhe doretmeyan zada seret."
***
Hezreti Muhammet (s.w.a)
Siz shu jumla nahili garayarsynyz?

Dowamy »

776 13
Köneler, 9 years ago


MICHAEL JACKSON

Siz bu barada nameler bilyarsiniz kyn gorman aydayyn. sizden hayysh!

Dowamy »

1297 39
Köneler, 9 years ago


Yatlama

Talyplyk yyllarynyzdan yatlama.Bu men uchin gyzykly.

Dowamy »

1161 26
Köneler, 9 years ago


Arzuw

Adam arzuwsyz yashap bilermi? Arzuwyny amala ashyrmak uchin name etmeli? Arzuw etmani beren Alla arzuwlarymy hasyl edermika? Mana maslahat berin.

Dowamy »

1424 36
Köneler, 9 years ago


Soygi we yigrench

diyilyar....ya-da tersine

Dowamy »

1410 29
Köneler, 9 years ago


Tanyshlyk

Salam oglanlar we gyzlar. men da tazerak. men adam gatnashyklaryna gaty uns beryan :). dogrusy sizin her biriniz menin uchin achylmadyk bir kitap. her hachan maslahat berip biljek dostlary herkimem islar :). shonun uchin sizin her birinizi tanasym gelyar. herkim ozunun ayratyn taraplary barada gurrun berse hezil edip okajakda....

Dowamy »

2126 56
Köneler, 9 years ago