Travian strategiya oyun

siz bilen paylasayyn diydim, oran gowy strategiya oyun. online rejimde munlerce adam bilen oynayan, imperiya guryan we urus alyp baryan, alyanslara giryan. howlukman oynamaly.
mena haladym. asakda linkini beryan - ruscadyr. eger de basga dilde oynamak isleseniz onda yokarda baydajyklar bardyr, turkce, inlisce gecirip oynap bolyar.

Dowamy »

1281 19
Köneler, 10 years ago


Umnik jora

Umnik sen yazyan zatlarya unus ber, yone men yazyanlaryma gaty gorme, sen oglanlary gowy goryan bilyas birnaçe ezek tutuldyn. yone bu bolyan zat belki. munun ucin gynanma yone maslahatym sana yanasmayan gyzlara yanasjak bolma. agzalar siz umnige nahili garayanyz. ol oglanlar bilen gezsede siz onun bilen jora dost bolup bilersinizmi?

Dowamy »

1283 15
Köneler, 10 years ago