Göwünlerine degmäliñ!

Dostlar geliñ birik-biregmiziñ göwnüne degmäliñ ylaýtada ene atalarmyzyñ.Sebäbi ene atasy yok adamlara gadryny bilýän ekendirler biz yöne kämahal birde söwü$mesegem birde söwü$äyyäsdä men kaka duygysy temany okap hayranym galdy diñe ene atañ,dost yaryñ gadryny bilip ya$amalymyka diyyän,tal.com agzalary geliñ birek birimiziñ göwnüne degmäliñ.
...

Dowamy »

1901 97
Köneler, 10 years ago