Betje degıshmeler

TURKMENISTANDA EKZAMEN

türkmenistanda uniwersitetiñ geografiýa fakultetinde gutardyş ekzamenini tabşyrýan studentden Wetnamyñ paýtagtyny soraýarlar. Ol bilenok. Mugallym ozal eslije pul alansoñ, hem gahardan ýarylara gelip, hem studenti ugrukdyrjak bolup, barmagyny gözüne sokara getirýär-de, oña: “Şu soraga-da jogap berip bilmeseñ,...

Dowamy »

1376 14
Köneler, 10 years ago


Bu jennetdir degisme
Ganat baglap Marsa uchsam,

Madhurini alyp gachsam,

Onung bilen sherap ichsem,

Anha dostlar, bu Jennetdir.

Abramowich agam bolsa,

Hasabyma million salsa,

Bush menden agtogrof alsa,

Ana dostum, bu Jennetdir...

Dowamy »

1971 69
Köneler, 10 years ago


Deňär ýaly däl

Gözlerin ýyldyza deňär ýaly däl,

Dodaklary bolsa lagly-merjen däl.

Açyk gerdenleri ak gar ýaly däl,

Saçlarna-da artyk baha berjek däl.Ýaňakda Damaskyň bägül yzy bar

diýip, öz göwnümi aldap bilmerin.

Teninde bir öz teniniň ysy bar,

Dowamy »

865 0
Köneler, 10 years ago


Goşgylar

DOSTLUK.

Dostlugyň barlygy neneň oňat zat¸

Dostluk howa ýaly zerur dünýäme.

Ýaşasyn dostlugmyz Zeminde abat

Hem äleme şöhle saçsyn Gün ýaly.


Bar ýerde biz bilen dostlugmyz biziň!

Aýdymmyz¸baýdagmyz dostlukdyr¸biliň!

Dostluk sö...

Dowamy »

1364 10
Köneler, 10 years ago