Mende Nokia 2700(knopkaly) telefon bar welin,şondan internedi açyp bilemok.Garaz,nomer ozal internede 100% girip duran nomer.Telefonyň içini nastroýka etmeli.Nastroýkasynyň içinde
"Имя точки доступа" diýen ýeri bar.Aşakda "Т/д пакетн.данных" diýen ýeri.Bolany başga artykmaç zady ýok.Garaz,şu telefondan internedi açyp bilmedimda.Ýokardakylary öz internede girýän telefonymyň nastroýkasyna görä ýazyp çykdym.Şonda-da bolmady.Deregi,şu telefondan internede girip bolýarmyka?!

Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir