1- gyz durmusha cykyanca gelejek hakda pikir edyar, emma yigit öylenyanca gelejek hakda hic pikir etmeyar. 2- "gyzy baryn nazi bar" diylisi yaly, gyzlaram nazik, lalik, ejiz bolyar. Gerek bolsa naz cekmeli. 3- bedeni we añy rahat saklamak ucin, kop biljek bolmaly dal. 4- gelnin pikiri bilen razylashsan, hic hili dawa bolmaz. 5- masgalada herkim oz wezipesini yerine yetirse yagsy. 6- är ayal biri birine erbet pikirde bolmaz, eger biri birini gowuja tanap durmus gursalar. 7- söyyan adamyna hemise guler yuz bilen garalyandyr. (ayalyn we erkegin hukugy dendir, ayalynam ishlemek islese haky bardygyny unutmaly daldir, dawa edibem otyrmañ). 8- hatasyz adam yok bu dunyade. Otunc soramagy ozune kicilik bilmeli dal. Ulumsylyk gerek dal. 9- sabyrly gul dura bara shat bolar. 10- durmusdaky problemalary bilelikde cözup, yenip gecmeli. 11- gelnin her kellesine gelen zady yada islan zadyny eshtmek islemesen, erkek her kellesine gelen zady etmeli daldir. 12- erkegi erkek edyanem ayal, gara yer edyanem ayaldyr. 13- hormat sylag ikitaraplayyn bolmaly. 14- yigit ozuni soydurjek bolsa, ilki oz soygusini subut etmeli. 15- gelnin gownune degmejek bolmaly, ol senin ucin "sen" diyip oz oyuni, ene atasyny doganlaryny goyup gelyar. 16- masgalanyn bozulmagyny islemeyan bolsanyz hic wagt gaharlanman! 17- dogry, gabanmak gowy zat daldigini bilmeli. 18- shular yaly spisok duzup, gyzlaryn ustunden düshup baslasalar, hic halamok. 19- her kimin oz pikiri bolyar. "senki yalnys" diymeli dal. Dine oz yalnysyna dusunjek bolmaly. 20- diyjegini diyip problema doredenson, ulalmagynada ozun gunakar bolarsyn. 21- az, dusnukli we soralmasa gurlemeyan yigit yigitlen in onadydyr we akyllysydyr. 22- erkek gaharlansa gelin cydar, emma gelin gaharlansa masgalanyn bozulmagyna elter. 23- aljak gelnini gowuja tanap son öylenin! 24- "gahar bir sheytan, ony yeñen soltan" diyipdirler...

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir