Kerim Gurbannepesow

Geliñ Kerim agany ýatlalyñ!

Dowamy »

2332 66
Köneler, 10 years ago


Hassalyk

Agzalar grip degipdir uzak gije gyzgynym dü$medi(38).Tomusyñ ortaky aýy degse erbet bolýa

Dowamy »

732 4
Köneler, 10 years ago


Biss kod

Oglanlar maña tv sportyñ biss kody gerekdä bilýän bolsañyz sizden Haýy$ ýazaýyñda?

Dowamy »

1917 20
Köneler, 10 years ago


Salam!

Hemmäñize salam!

Dowamy »

1142 18
Köneler, 10 years ago


Sadalyk

Entek sadalykdan zyýan çeken yok,
Sada bolsun oglyñyz-gyzyñyz.

Dowamy »

1006 11
Köneler, 10 years ago


Söýgü

Men bir gyzy söydúm 2 ýyl söyúshdik men aljak bolup yörkäm kä bir meseleler yúze çykdy we ayrlyshdyk men söyga ynandym siziñ garashyñyz!

Dowamy »

1381 49
Köneler, 10 years ago