Salam hanym we jenaplar.Geliň şu blog'da herkim özü üçin iň chydamasy kyn zady yazsyn. Maňa biriniň minnetini chekmek gaty agyr düşýär. Minnet chekenimden ölenimi gowy göryän.

Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir