Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Meniň şu mowzugy açmagymyň sebäbi meni sylap telefon arkaly gepleşip konfersiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Konferensiýa gelen agzalar
@Rakuten.
@Dowlet Ashyrow
@Yekejam.
@Fanatik B ýagny, öňki Rakuten dostumyz.
@Ahmedik_97
we men. Jemi 6adam.
Konferensiýada saýtdaky dawa jenjeller barada gürrüň edildi, käbir agzalarymyz hakynda sorag-jogap alyşdyk garaz sanasam kän....
Konferensiýanyň dowamlylygy 2sagat 27minut 11sekunt boldy)))
Nesip bolsa ýakynda agzalaryň Real duşuşygyny hem göz öňüne tutdyk. Öň duşmalydyk welin howanyň derejesi gowy bolmanlygy sebäpli duşuşyp bilmedik. Gepiň gysgasy meni sylanlar üçin minnetdar!
©Perhat Sabirovv
11.01.2021ý 00:56

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir