Durmusdan alynan.4

Howa meni gorkezdin. Mana yarym 25yyl jeza kesdiler. Yene mary welayat bayramaly saherjigin berk gorag turmesine saldylar. Men uzak wagt pikir edip hemme zada dusundum. Men yalnyslyk edenime. Men jezamy cekyardim. Turmedeki adamlara owrenisdim. Urga cydamanam owrendim. 1yylam gecip baryardy. Dostum heziret kakasynyn yzyndan geler durardy. Dususykda...

Dowamy »

293 10
Täzelikler, 1 month ago


Durmusdan alynan.3

Gapydan girdim.
Senin aglanjyrap gurleyan sesin esidilyadi.
~Dusun, men senki bolup biljekdal. Barzat caga ucindi. Men sana bu zatlary aydypdym. Dusunay hays edyan.
Senin yanyndaky oglan bolsa seni gynayardy. Halamasanam elinden tutyardy. Dinlemeyardi. Gujaklayardy. Birden bolsa el galdyrdy. Men bolsa seredip durup bldm. Senin yol...

Dowamy »

184 0
Täzelikler, 1 month ago


Durmusdan alynan2

Sen bolsa essayja sesin Guwancjan oye gaytyas oglum diydin.
Wah sesin esidip durup blmn agladym. Onku gunler bir birden yatladym. Yuregimin sen diyip ursy meni seni diyip gunume goyanokdy. Oguljygyna men adym dakypsyn. Bilyadim meni yatdan cykaran dalsin. Men sen yanyna barmakdan cekindim. Sonra men dostymyn yanyna gaytdym. Dostum heziretin h...

Dowamy »

186 1
Täzelikler, 1 month ago


Durmusdan alynan.

Salam. Bu yene men. Bagysla yene sen bn dususan yerimize gelip seni yatlayan. Bu gun howada sowuk. Yadyndamy senem gaharlyja mana garasyp duranyn, men bolsa gija galsamda gyrmyzy gul alyp sen yanyna barsym. Sen koseserdin yylgyrardyn. Sen bn oturyp elinden tutjak bolamda sen menden cekinsin yadyma dusya. Ah, yarym sana wadalar beripdim. Emma menin...

Dowamy »

197 2
Täzelikler, 1 month ago


Gelin sohbet edelin.

Salam dostlar.

Dowamy »

98 1
Täzelikler, 1 month ago


Gelin sohbet edelin.

Salam dostlar.

Dowamy »

115 2
Täzelikler, 1 month ago


23:00

Sagat 23:00 yene sanlyja wagtymyz galdy yetip gelyan taze yylynyz gutly bolsun.

Dowamy »

121 3
Täzelikler, 1 month ago


Soygu

Bah, soygi soygi diyaniz seni soyyan diyaniz birek birege emma sonuny pikir etmayaniz, gyzlar hakynda soyyaniz bir gun durmus guryanyz, senin soygun dine oglana dalda onun masgalasynada bolmaly. Ejesini kakasyny doganlaryny sylamaly. Masgala yagdayny owrenmeli. Yorgana gora ayak uzatmaly.

Dowamy »

227 5
Edebiýat, 2 months ago


Sorag

In sonky sapar hacan begendin?
In sonky sapar hacan agladyn?
Egerde olumene 6ay galdy diyseler, nameler ederdn?
In gowy dostun gownune degse gecirermidin?
Soyen gyzyn yada oglanyn basga birini soyen bolsa bagtly bol diyermidin ya gargarmydyn?

Dowamy »

216 7
Edebiýat, 2 months ago


Komek gerek.

Agza bolmana komek edayinda.

Dowamy »

174 3
Täzelikler, 2 months ago