Barselonanyñ taryhyna ýazylan trenerler

Barselona 1899-njy yylda esaslandyrylandygyna garamazdan Yewropa Çempionlar ligasynda ilkinji gezek Yohan Kroyfyñ trenerliginde 1992-nji yylda finalda Sampdoriany yeñip çempion bolupdy.
14 yyl arakesmeden soñ 2006-njy yylda Frank Raikardyñ talimçiliginde Finalda Arsenal bilen garşylaşan Barselona 2-nji gezek çempionlyk kubogyny yokary galdyr...

Dowamy »

56 3
Sport, 1 day ago


Razborka.com

Hormatly adamlar Sizi internetda "Talyplar.com" dilyip atlandyrylyan aslynda bolsa "wirtual ring: Razborka.com" saytyna çagyryarys. Siz bu yerde arkayyn bir biriñize sogunip, bir biriñi urup, gozuni gogerdip, tuykirip we sm hereketleri arkayyn edip bilersiniz.
Name uçin Razborkalar şu saytda çozulya?
Sebabi beyleki adminli saytlarda...

Dowamy »

196 9
Sorag-jogap, 5 days ago


"Gde ty gde ýa"

Megerem Timatiniñ Gruppasy "Black Star Mafia" nyñ iň şowly çykaran klipleriniñ biri "Gde ty gde ýa" klipi bolsa gerek. Egor Krid bilen Timatiniñ ýerine ýetiren ol aydymy biwepalyk hakynda gidyar. Aydym sözleri gowy we manyly kapyyalar bilen utgaşan. Aydymyñ klibini gorenler barmy. Şol barada pikirlernizi yazsanyz gowy bolardy.
Bary bir bu s...

Dowamy »

118 4
Sorag-jogap, 1 week ago


Degismeler yygyndysy #3

- Vova seniñ gitarañ bar gerek?
- Howa
- Onda näm ucin çalañok?
- Aý sebabi gitarañ 6 sany tary bar meñ barmaklarym 5 sany. Ol çalmaga amatly dal
- Baý bou onda gitara şey diyan bolsan pianinony nähili gigant çalýarka?

****

- Ayaly goşlaryny yygnap ýören ärinden soraýar- Ezizim nirä barýañ

Dowamy »

224 4
Täzelikler, 1 week ago


Kim futbola balet edya?

Salam dostlar gowmy yagdaylarñyz. Kim futbola balet edyän, göryän bolsa elini galdyrsyn ya-da men diysin

Dowamy »

87 5
Sorag-jogap, 1 week ago


Ugur Istanbula tarap...

Aslynda meýilnama boýunça Çempionlar ligasy 2020 finaly Istanbulda geçirilmelidi ýöne Koronawirus hemme klublary Portugaliýa ýygnanyp Finaly Lisbonda oýnamaga mejbur etdi. Bu ýyl hem adatdan daşary yagday bolmasa plan boyunca final Istanbulda geçiriler. Geliň indi bolsa nobatdaky gezek Çempionlar ligasynyñ gruppadan indiki tapgyra çykan 16 sany klu...

Dowamy »

138 10
Sport, 1 week ago


Saz

Ýalňyzlygyň sazyn çalýar bu kalbym,
Şol öňki sazanda şol öňkije saz.

@: Ylham Gurbanaly.

Dowamy »

68 2
Täzelikler, 1 week ago


Piwo gark boldy... 😅

Lionel Messiniñ Bir toparyñ düzüminde 644 gol urup Peläniñ 643 gol rekordyny täzelap öz adyna geçireniniñ şanyna "Budweiser" piwo kärhanasy 644 sany piwo öndürdi we Messä gol urduran 150 sany derwezebana paýlady. Şeýlede Messiniñ iñ köp 17 gol uran derwezebany Iker Kasillasa bu kärhana Messiniñ adyndan 17 çüýşe piwo iberdi.
Kasillas hem Me...

Dowamy »

140 9
Sport, 1 week ago


TÄ MEN GELINÇÄM

Bir gözel alar men sen Öwez jana,

Toý şaýyny tutuň, tä men gelinçäm,

Bir habar iberiň, şaga, soltana,

Bolsun gullugynda, tä men gelinçäm.


Bir habar iberiň Araba, Şama,

Bir toý tutuň, älem galsyn haýrana,

Günde kyrk guzyny çekiň bir ýana,

Dowamy »

116 9
Edebiýat, 2 weeks ago


Privet oñki tanyş we täze agzalara

Salam dostlar, saytdaslar, Gowmusynyz. Registrasiya acylypdyr diyip estdimde menem barlap goreyin diydim. Cyndanam acylypdyr. Taze taze agzalar kopelipdir. Men "Rakuten" nik-in hakyky eyesi on şondan giryadim, son ony A... dostuma oz razylygym bilen başy bilen berdim we ozum myhman hokmunde gelip gidyadim. Indi nesip bolsa "FanB" nikden girerin. Ga...

Dowamy »

110 4
Sorag-jogap, 2 weeks ago