Turkmenistanyñ milli ýygyndysy Katar-2022 dünýäçempionatyna gatnaşmaga ýakyn

Katarda geçiriljek Dünýä çempionatyna saýlama oýunlary eýýäm güýçli depgin bilen badalga aldy. Ýakyn wagtda bize has gyzykly oýunlar garaşýar. Dünýäniň naýbaşy futbol ýaryşyna Aziýadan 6 topar gatnaşar. «Kabul ediji ýurt» hökmünde, Kataryň milli ýygyndysy ýaryşa gatnaşmagyny eýýäm kepillendirdi. Dört topar ýaryşyň final tapgyryna çykar, ýene bir to...

Dowamy »

142 4
Sport, 1 week ago


Facebook yñ yarym milliardlyk ulanyjysynyñ şahsy maglumatlary köpçülige yayrady

“Business Insider”-iň­ habaryna görä, “Face­book” sosial ulgamyny­ ulanýanlaryň ýarym m­illiarddan gowragynyň şah­sy maglumatlary we telefon belgileri inter­netde köpçülige elýet­erli boldy. Gürrüň dü­nýäniň 106 ýurdunda h­asaba alnan 533 milli­on hasap hakda barýar­ diýip, Sputnik gullu­gy habar berdi.

Bu hasaplardan alnan maglumatl...

Dowamy »

168 8
Sorag-jogap, 1 week ago