26 yanwarda talyplar.com 1 yaşady. Köpden bari yazmaga-da we okamaga-da wagt tapamok barsini. Şuny habar berayin diyip gelayipdim :-) Onda name, talyplara uzak yaş arzuw edyan, hemmamize peydaly bolmagyny arzuw edyan.

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir