Nàdip semremeli?Nàdip?nàdip?diyen pikirler horlugym sebàpli gùnùme goyanakdy.Internetden televizordan zurnallardan kàn gôzledim semremek baradaky maslahaty.Tapyan yône hic biri gôwne jay maslahatlar dàldi.Ahyry bir internet sahypasynda semràp bilmeyànker ùçin maslahat gôrdùm.Meñem gôwnùme yarady yazylan zatlary etmàge bashladym.Ôñ 53-54 kg agyrdym ay hasaplasam 5 ayda 70kg-a golayladym.Nàce wagtlap meni gôrmedik klasdashlam geñ galdylar semrànime ôñ hor bolansoñym.Ine sizede semremàge maslahat yône yzygiderli etmeseñ peydasyzdyr:1nji mysal ùçin siziñ bedeniñiziñ gùnde nàçe kaloriya yada energiya harçlayandygyny hasaplaly mysal ùçin boyuñyz 1.70 agramyñyzam 60kg bolsa boyuñ agramyñy goshmaly 170+60=2300kkal energiya sarp etyàñiz eger semrejek bolsak gùnde 2800kkal iymit iymeli bolyas.Iyyàn zatlarmyzy kaloriyasyny hasaplap iymeli.Dùshùnmeseñiz sorayyñ!

Köneler, Vipkorsan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir