ynsanyn ruhuna has bolan erbetliklerden biride utanchsyzlyk,hayasyzlykdyr. bu kesele duchar bolan ynsanlar erklerine hakim bolup bilmezler.munun uchin-de her hili erbetlikleri etmekden chekinmezler.beyle adamlar ne alladan,ne-de ynsanlardan utanyarlar. her hili ynsana mahsus bolan ahlak pakliginden uzaklashyp,haywanlygyn in ashak derejesine dushenlerdir.bularyn elinden her hili erbetlikler gelip bilyar. hormatly pygamberimiz "utanmazlykdan sonra islanini ediber" hem diyipdir. bejerish yoly: hayaly we edepli bolmakdyr. utanch,haya diymek-dinin erbet hasaplanyan her zatdan ruhun utanmasy,bozulmasy diymekdir. ynsandaky ahlak pakligin hakyky we dogry olchegi edep we hayadyr.bu ahlak pakligine eye bolan ynsanlar her durli azgynlykdan,masgaralykdan uzakda yashayarlar. bu hasiyet eyesini utandyrjak her zatdan gorayar.chunki alladan utanyan onun emirlerini tutyar,gadagan edilen zatlardan saklanyar. ynsanlardan utanan hich wagt ynsan haklaryna zelel etmez.olara garshy bolan wezipeleri doly we yoly b.n yerine yetiryar. "utanmak ynsanyn zynatydyr", "utanmayanyn imany nogsanlykdyr".

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir