Salam agzalar hem-de daşyndan girmäne utanyp, jyklap gidýän myhmanlar:-), gowumy ýagdaýlar? Soñky döwür saýt bir hili iç gysgynçlaý. Mende bir maslahatjyk bar, geliñ üýşüp bir oýunjuk oýnalyñ, elbetde eger isleseñiz? Oýunyñ şerti şeýle: men bir sözlem aýdaýyn, sizem yzyny dowam edip bir sözlem ýazyñ, mysal üçin şeýle sözler: men şu gün ir bilen turup.... yzynam siz dowam etmeli:-), düşünensiñiz diýip umyt edýän, hany onda öñe rebýata;)

Köneler, makgush tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir