Tiz,komek gerek

Salam talyplar.com hormatly agzalary gowmy yagdaylarynyz! Mana sizin icinizde MTC nom ulanyanynyz bar bolsa shonun MMS ni nahili nastroyka etmelidigi barada komek gerekdi. Dostlar sizden uly hayysh mana hokman zerur bolu p durdy komek edayinda.

Dowamy »

774 7
Köneler, 7 years ago


Yatlarsyn meni

Bu gun ayra dusdi durmus yolumyz,
belki bagtly gun yatlarsyn meni,
ya uly boldumy tutan palimiz.
Belki toy gununde yatlarsyn meni.

ayralyk derdi bar menin basymda,
yatsam duysumde gundiz husumda.
Seydip dali boldum juwan yasymda
belki gaygy gamda yatlarsyn meni

elin b.n...

Dowamy »

1096 5
Köneler, 7 years ago


Ic gysmaz yaly

Salam talyplaryn hormatly agzalary gowmy yagdaylarnyz! Gelin biraz wagt icimiz gysmaz yaly bir zatlara guymeneli! Oyun oynaly! Men oynun duzguni bilen tansdyrayyn hazir men bir shaherin adyny aytyan sizem sol shaherin in sonky harpyndan bashlayan shaherin adyny aytmaly! Meselem nyu york, kazan
dusundirip bilendirin diyp umyt etyan

Dowamy »

1257 45
Köneler, 7 years ago


Komek gerek dostlar!

Salam talyplaryn hormatly agzalary gowmy yagdaylarynyz? Men ertir.com a taze agza boldym we onda tema achyp bilemok aranyzda ertire giryaniz bar bolsa sizden hayyst tema acmaga komek edin!

Dowamy »

811 13
Köneler, 7 years ago


Iberilmedik hat!

Men saña ýüzlenyän: meni iki jahan owarrasy etme, "hawa" ya "yok" diy. . . Ey, Tañrym, diýýän sozlerim ne, mennä, akylymdan azashjak bolup ýörmükäm? Men sholaryn ikisinem islämok bir göwnum-ä. . . "Bir göwnüme" diylenem gepin gerdisine aydylan söz. Göwun bir. Ol hem bir göwne berilmeli zat. "Hawa" diyseñä, "Çynmyka?" ya "yalanmyka?" diyip oda-koze...

Dowamy »

502 0
Köneler, 7 years ago


Oka,owren

Danalaryñ aydanlaryndan

Dowamy »

475 3
Köneler, 7 years ago