Jana jepa kyl, ey, wepa Gaharyň yakymly, mähriň yakymly, Ya dert goyber, ya-da doga, Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Hoşdur mana senden gelen: Ya halatdyr, ya-da kepen, Ya täze gül, ya-da tiken. Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Gelse jelalyňdan jepa Yahut jemalyňdan wepa, İkisi-de jana sapa: Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Ger bağ-u ger bossan bolar. Ger bendü ger zyndan bolar, Ger vasl-u ger hijran bolar, Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Ey patyşah-y Lemyezel! Zat-y ebed, hayy-y ezel! Ey mähri köp, gahary gözel! Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Agladarsyň zaryn-zaryn, Ya berersiň jennet hüyrün, Layyk görer bolsan na:ry, Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Isle aglat, isle güldür, Isle yaşat, isle öldür, Aşyk Yunus, sana guldur, Gaharyň yakymly, mähriň yakymly. Yunus Emre

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir