Salam hemmelere Dostlar, men bir romanyñ üstünde ishleýän welin entek doly taýyn däl. Nesip bolsa ýakyn günlerde ony doly tamamlajak. Shu wagt birinj bölümini tamamladym, okap baha beriñ onda Daňatary bu günem hemişekileri ýaly aýaly daň bilen yralap ukudan oýardy: -Daňňy, aý Daňňy, tura daň atdy. Bu gün men bazara ýetişmeli ahyryn..- diýip, satygçy aýaly Daňatary silteledi. -Senem heleý bazarsyz günüň geçýän däldir.. - diýip, süýji ukudan oýarylanna nägile bolan Daňatar, hüňürdäp daşary ýöneldi. El ýüzüni ýuwan Daňatar işikdäki lülkeli motoryny otlamaga başlady. Bir gezek depende otlanan motor alapatyrdy bolup işläp ugrady. Aýaly ullakan iki sany sumkasyny goltuklap Daňataryň lulkesine mündide: -Daňňym, tizräk ugraly, eýýäm bazar adamdan dolandyr, çaltrajyk ýetişdir.. - diýip adamsyna ýüzlendi. -Heleýhan, sen näme meň "gyratyma" näbeletmi, gaza basdym bardygym.. - diýip, Daňatar motoryna gaz berip basyp ugrady. Motoryň sesi oba adamlaryny ukudan oýaryp bazara tarap eňip barýardy. Tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül tül.. Olar obadan çykyp esasy sentralny ýola düşenlerinde, Daňatar motoryň gazyny köpeldip ugrady: türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr türrr.. Hersi 50 kilelik iki sany sumka, üstesinede Daňatyň 120 kilelik semiz aýaly ýerleşdirilen lülkeli motor arasynda çekmän patyrdap ses edip ugrady: patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat gümp gümp paňk paňk patyrrr patyrrr gümp paňk pat pat pat pat patyrrrrr.. Ahyry motor janawer iň soňky deminde öldüm-öldüm bilen Daňataryň aýalyny bazara getirdi..

Köneler, Yegen tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir