Men shu mowzygy acmagymyn sebabi tanyshlyk Kimde nahili soraglar bar bolsa sorasyn ýegen dost egerde kyn gormeseniz agzalaryn beren soraglaryna jogap berayseniz

Köneler, Guccitm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir