Salam saytyň hormatly hanymlary we gentlmenleri!Men bu yerde taze agza.talyplar.com sayty bilen yaňy yakynda tanyshdym,siziň gyzykly mowzuklaryňyz we olar baradaky çekeleshikli gurruňleriniz meni gaty gyzyklandyrdy.Dogrusy sheyle turkmen yashlarynyn bardygy meni gaty begendirdi,berekella gowy mowzuklarynyz bar eken. Ahli agzalary Nowruz bayramy bilen tuys yurekden gutlayaryn.

Köneler, Turkmenhanymy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir