Yewrowideniya bäsle$igine az wagt galdy,kim haysy yurt wekiline ses berýär?tùrkmenistanly aydymcylarymyzyñ $ol konkursda gatna$magyny menä arzuw ederdim

Köneler, Raimend tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir