salam talibanlar. Men size aneckdoth aýdyp göwnüñizi galdyrmakjy. Eger sizem bilýän bolsañyz ýazaýyñ please :_))

Köneler, Footballist tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir