World Cup 2050

Dünýä Çempionaty 2050
Final/ Allianz Arena (München Deutschland)/
Italiýa : Türkmenistan
...............
Türkmenistanyñ milli ýygyndysynyń düzümi taktikasy hakynda maglumatlary we sizden boljak tekliplere garaşýan....
PS çynlakaý çemeleşmäñ bu bary ýogy bir Türkmen futbolynyń ýagty geljegine ynanýan bloggeriñ fan...

Dowamy »

709 3
Köneler, 5 years ago


Parasado Do Brasileiro

Самые важные слова в своей жизни мы произносим молча.

Пауло Коэльо

Durmuşymyzda iń wajyp sözleri biz içimizden diýýäris

Paulo Coelho

Dowamy »

769 1
Köneler, 5 years ago


Urush veteranlary

hormatly talyplar maña urush ýyllarynda soviet soyuzynyñ gahrymanlary barada maglumat gerek where holds link goýsañyz ýada edebiýat sanawyny goýsañyz hoshal bolardym. öñünden sagja boluñ.

Dowamy »

898 4
Köneler, 7 years ago


Alan Dzagoýew

Дзагоев Алан Елизбарович родился 17 июня 1990 году в Беслане Северная Осетия. Рост 179 см. Вес 70 кг. Позиция атакующий полузащитник. Клуб ЦСКА. Номер 10. Прозвища Дзага, Дзагоша.
2002-2006 Автодор-Юность(владикавказ)
2006-2008 Крылья-Советов-СОК
2008-н.в ПФК ЦСКА
Национальная сборная
2006-2008 Россия (до 17 лет)<...

Dowamy »

866 17
Köneler, 8 years ago


Kinofilm top10

salam doganlar, belli hemde tanymal kinomanlar meniñ size bir haýy$tdym bardy haýsy kinolary halaýan bolsañyz $olaryñ "top-10" spisogyny düzüp ýazaýsañyz. Öñünden tañryýalkasyn

Dowamy »

1176 16
Köneler, 8 years ago


Kinofilm top10

salam doganlar, belli hemde tanymal kinomanlar meniñ size bir haýy$tdym bardy haýsy kinolary halaýan bolsañyz $olaryñ "top-10" spisogyny düzüp ýazaýsañyz. Öñünden tañryýalkasyn

Dowamy »

503 0
Köneler, 8 years ago


Kinofilm top10

salam doganlar, belli hemde tanymal kinomanlar meniñ size bir haýy$tdym bardy haýsy kinolary halaýan bolsañyz $olaryñ "top-10" spisogyny düzüp ýazaýsañyz. Öñünden tañryýalkasyn

Dowamy »

484 0
Köneler, 8 years ago


Real gaçýar Barsa kowalaýar...

Salam dostlar we joralar men size futbol äleminiñ iñ bir tanymal kluby bolan Real Madrid barada ýazmakçy. Real Madrid $u ýyl Ispan Liga BBWA-synda 1nji ýeri almagyñ ugryna çykdy we ol häzirä 1nji ýerde ezraýyl ýaly ýetip gelýän barsadan 4 utuk tapawut edip gol geçiri$ koeffisiýenti Real Madridde 100/27 bolsa barsada 94/23 goldyr. Kubok Ispaniýadan...

Dowamy »

754 5
Köneler, 8 years ago


Real Madrid

real madrid soñky wagtlar(has dogrusy soñky 5-6ýylyñ dowamynda) yza tesýär. Munuñ sebäbi nämeden?! Kakany alyp Sneijderi satdy, netije bilinmedi. Kaka trawma yzyna trawma alyp 2007 ý formasyny ýitirdi. C7 aldylar, elbetde bu oýunçy kluba üstünlikler getirdi, ýöne netije gaty uly bolmady. Hose Mourinho trener boldy netije 1je trofeý. Malagá bn oýund...

Dowamy »

970 11
Köneler, 8 years ago


Aktual mesele

hormatly professorlar we talyp ýa$lar geliñ döwrümiziñ aktual meseleleri barada belläp geçeliñ. Jemgyýetde, syýasatda,sportda we $m temalarda tapawudy ýok

Dowamy »

689 7
Köneler, 8 years ago


Real-barca

ertir futbolyñ äpetleri bolan realmadrid bn barcelona çakny$jakdyr.

Dowamy »

1107 33
Köneler, 8 years ago


TTM-NIÇÜN

selam arkada$lar. Bende bir soru var. Niçün türkmen türk okullaryny kapattylar. Futboldan ba$ka konuýa geçmek istem ki o zaman $u konuýu açtym.

Dowamy »

993 16
Köneler, 8 years ago


Ispan kubogy

Real Madrid Ispaniýanyñ kubogynyñ çärýek finalyna çykdy. Malaga bn oýanady 1 goly Benzema geçirdi.

Dowamy »

787 7
Köneler, 8 years ago


Messi champion

"altyn pökgi" ýenede Messide

Dowamy »

1908 46
Köneler, 8 years ago


Ussatlary ýuwutýan Real

Real Madrid futbol jankieleri üçin ýenede bir gynançly waka "altyn pökginiñ"2007 ýyldaky eýesi Kaka indiki ýyl klubyny täzelemegi mümkin sebäbi ol 2009 ýyldaky keselinden açylmasy kyn boldy, oýunynyñ hili peseldi . Korol klubynyñ treneri Jose Maurinýo Kaka gowy oýunçy ýöne ol el grundo-da saklanyp özüni görkezip bilmedi, men Kakadan köp zada gara$...

Dowamy »

1079 21
Köneler, 8 years ago


Geliñ gybat edeliñ

Salam gybat.com-yñ wiý talyplar.comyñ agzalary betinden gybat edeliñ üý$üpjik dagdan-bagdan çe$meden çaýdan näme gürrüñleriñiz bolsa ýazyberiñ bolmasa gyzykly tema ýoga komment goýmaga. $eýle bir ünüs berip okanlygyñyz ün saol saña.

Dowamy »

1554 26
Köneler, 8 years ago


Ertir Türkmenistana barýan ata vatan barada gürrüñ beriñ dostlar.

Salam talibanlar maslahat gerek men türkmenistana soñky 8ýyldan bäri baryp göremok ertir nesip bolsa barmakjy gaýrat edip Türkmenistan barada gürrüñ beräýiñ garda$lar!!!please!bitte!lütfen!

Dowamy »

891 13
Köneler, 8 years ago


Geliñ anekdotik yazy$alyñ

salam talibanlar. Men size aneckdoth aýdyp göwnüñizi galdyrmakjy. Eger sizem bilýän bolsañyz ýazaýyñ please :_))

Dowamy »

1519 27
Köneler, 8 years ago


Kinomanlar kömek ediñ

Salam dostlar hindi kinolardan haýsy kinolary gowy maslahat beräýiñdä söýen gyzym bilen görer ýaly?

Dowamy »

1284 16
Köneler, 8 years ago


ÇempionlarLIgasynyňnetijeleri

salam dostlar $u gün bet oýunlar bar sypdyrmañ real bn lion,wilyareal man.siti,bawariýa napoli,man ýunaýted bn oselul,inter bn lill',ayaks bn dinamo zagreb dagylar oýna$ýar

Dowamy »

1027 5
Köneler, 8 years ago


Krizis

Islam Karimowyñ ýanyna özbegistanyñ finans ministry gelýämi$ we islam eke biziñ finans ýagdaýlarymyz erbetle$di näme etmeli diýip? Karimow bolsa men bu meseläni içgin çözmekçi diýip we bir da$ ýerdäki özbek obasyna gidipdir.Aý giripdir obañ çetinden birinji dogry gelen palcyk suwagly öýe giripdir. Öýüñ eýesi külçe(süýtli çörek) bn süýt beripdir.Kar...

Dowamy »

872 6
Köneler, 8 years ago


Realyñ jankilerine

arañyzda Real Madridiñ janköýerleri barmy?

Dowamy »

845 12
Köneler, 8 years ago


Milan masgara

Milan masgara boldy, BATE belarusiýa 1:1 boldy stadion Minsk "dinamo"

Dowamy »

708 4
Köneler, 8 years ago


Milan barca

talyplar milan bn barcañ ikinji oýnunda kim ýeñerkä siziñ pikiriñizçe?

Dowamy »

922 10
Köneler, 8 years ago


Talyplar gripden kömek ediñ

hormatly talyplar.com-yñ agzalary meñ özüm sport bn me$gullanýan bolsamam grip diýilýän kesel mañada degdi näme ihtiýaçlar alyp ichmeli ýa-da näme halk arasynda edilýän zatlary bilýäñiz ýazaýyñ please:-)

Dowamy »

813 11
Köneler, 8 years ago