olar ikidiler ,iki jubit...olary durmush birikdiripdi..indi olaryn ikisininem yoly birdi olar mashgalady..olaryn durmushy ka yerde suyjidi,ka yerde ajydy ,kabir yerde bolsa gulkunjirakdem...umuman aydanynda olaryn durmusy adatydy,adaty yanja masgala guran bagtly juvanlaryn durmushydy...olar juda bagtlydylar chunki olar biri biri uchin durmuslarynyn manysyna ovruldiler yanja durmus toylaryndan son: ol oglan gyzy elinin ayasynda saklayardy...gijelerine ona garanky bolmasyn diyip asmanda yyldyzlary yakyady,yakynda ol taze jayyn hem gurlush ishlerine baslady..dashyndaky adamlar" havala bu oglany nadip soymesin gelni?munun yekeje kemchiligem yok ahyryn..beyle oglan bn bagtly bolmak ansat!!!" diyyardiler..juvanlar bu sozleri esidip dine yylgyryadylar ve oz syrlaryny hich kime aydanokdylar..olaryn syry sundady :ol oglany kemchiliksiz edenem sul gyzdy ozunin mahri aladasy bilen su dereja yetirenem sul gyzdy ol gyz hemise ona garasyardy,garsh alyardy hem ugradyardy ,yoldashy ozuni hemise rahat duyar yaly ojagyny yylylykda saklayardy..dashyndaky adamlar:"havala,bu gyzy yoldashy name uchin elinin ayasynda saklamasyn? ol masgala ucin doredilen ahyryn ol oglanyn bagtlydygy gen dal " diyyardiler.. juvanlar bolsa dine yylgyryardylar ve oz syrlaryny hich kime aydanokdylar..olaryn syry sundady: ol gyz dine sul oglan bilen bolmaga doglandy..ve dine sul oglanyn oyune rahatlyk hem yylylyk getirip biljekdi.. bir nache yyldan son: ol oglan eyyam uly adama ovruldi... ol durmusda yoreyadi,ylgayady budrap yykylyady,ynamy gacyady ,yadayady..dasyndaky adamlar:"ol zenana name ucin beyle yoldash gerekka, bul durmusda uytgesik gazanan zadam yoga sol durmusdan avunup budrap yor,bul ejiz" diyisyardiler..yone ol zenan uchin yoldasyndan guycli adam yokdy ..yoldasy onun ucin dunyade in mert adamdy..sebabi olar bilediler diymek her kimden hem guyclidiler...bul sol zenanyn kicijik syrydy.. ayaly hemise yoldashynyn yaralaryny tamizleyadi,agyrsyny den paylasyady,aglayady alada edyadi gije yoldasynyn basynda dik oturyady.dasyndakylar:"vaey,su ayal bu adama name uchin gerekka aladadan yana gozlerinin asagy gom gok ,yuzlerinem yygyrt bary tutup cykypdyr..ol ozune yashyrak ovadanrak gelin alayman.."diyyardiler..yone yoldasynyn syry bardy:onun ucin dunyade ayalyndan ovadan zenan yokdy heyem oz soyen mahrem yaryndan,agyny den paylashyan ..vepadaryndan gozel zenan bolarmy?yone bul sol adamyn oz kicijek syrydy.. olar omrunin ahyryna cenli bile oran bagtly durmus surdiler...yaslary bir cene baran bolsada bir birlerine bolan soyguleri ocmedi..dasyndakylar:"sunca yyllap yureklerine dusmedimika?bir birlerinden bizar bolara bir eyyam vagt boldy" diyyardiler...emma bu iki sany ar-ayal hic zat gurlanokdylar...sebabi bular iki sanyjady,emma dasyndan beyle sozleri diyyanler kandi yone sol adamlaryn ikinji tayy yokdy,bolan bolsa beyle soraglary bermezdiler..dunyade 6 milliard adam yashaya,solaryn munlerchesine sen dushup bilyan,sholaryn 1000 i gabadyndan gecerler,500 i sana serederler,10-ysy icini bilmek islarler ,emma dine yekejesi yuregine girip mudimilik galar,in esasy zat saylanda yalnyshmazlyk...saylan adamynyz sizin bagtynyzy paylashshy yaly agyrynyzy,aladanyzy hem paylashyp bilyan bolsun...yekeje yagshy sozi bilen ruhunyzy goterip bilyan bolsun..

Köneler, byagulechka tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir