Salam agzalar!menem-ä gelendirin,mümkinmikä .häli gelemde özüm b/n tany$dyrmandyryn.men öñ bärsini bilemokdym ,birden gözüm dü$dü-de geläýdim.özüm barada aýtsam $u wagt talyp,okuwymy gowy görýän,ashgabatda ýa$aýan.kitap okaýan ýeti$enimden,birem geñ görmäñ welin,futbolam görýän hezil edip.garaz,kabul etseñiz !

Köneler, Senem tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir