Salam

Okamana gowja kitap adyny yazayyň daşary yurt yazyjylaryňky bolsun meselem Wilyam Şekispir we şm

Dowamy »

160 12
Bilim, 3 days ago


Islenen.ru saytyna girip bilmeyän Dostunyz...

Salam.Men islenen.ru saytyna agza bolup bilemok.Biriniz maňa agza bolyp berayiň. PLEASE

Dowamy »

174 19
Täzelikler, 1 week ago


...

Salam.Maňa Türkmenistan bitarap yurt atly temadan düzme gerekdi.Kõmek edip bilyaniňiz hawarlaşayyň. 61983167

Dowamy »

49 0
Edebiýat, 2 weeks ago


??

Salam talyplar.com saytynyň agzalary. Meniň gozgajak bolyan meselam. 15-18 yaşly oglanlaryň kõpüsi Moyka-da maşyn yuwup yada kafede restoranlarda offisant bolup işläp ya gara işlerde (otag etmek pagta yygmak) da işleyärler.Bu yalan däl.Aslynda hacana cenli bu işlerde işlemeli.Meň pikirimce başga has aňsat yollar bilen so işlerden kõp gazanyp bolar....

Dowamy »

714 15
Täzelikler, 1 month ago


Chat

Hemma Salam.Kim baa

Dowamy »

215 8
Täzelikler, 2 months ago


McDONALD'S-da ADAM ETI BAR

McDONALD'S"-da ADAM ETI BAR

ABŞ-da ýewreý hahamlaryñ (ruhanylarynyñ) biri radiogepleşikleriň birinde örän geň zatlar barada gürrüň berdi. Ol gepleşigiň haýsy ýyl ýaýlyma çykanyny tapyp bilmedim, emma barybir makalany size ýetirýän. Iuda dininiň uly hahamlarynyň boýun almagyna görä, olar, (ýewreýler) ýylda bir gezek, Pasha baýramçylyg...

Dowamy »

352 5
Sorag-jogap, 2 months ago


??

ProBet stawka imo nomyny kim bilyan bolsa aydaysynda

Dowamy »

315 11
Täzelikler, 2 months ago


Yalnyşyp cagyrlan myhman ! (Mistiki hekaya)

Ýalňyşyp çagyrlan myhman! (Mistiki hekaýa)

Kitap okamagy halaýaňyzmy?!
Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan...
Bir gezek kitaplaryň arasynda ruhlar barada ýazylan kiçiräk kitaba duşdym.Haýran galan zadymam kitapdaky hekaýada "bolan wakalara esaslanyp ýazylan" diýlen ýazgy bardy....

Dowamy »

232 4
Edebiýat, 2 months ago


Yalnyşyp cagyrlan myhman ! (Mistiki hekaya)

Ýalňyşyp çagyrlan myhman! (Mistiki hekaýa)

Kitap okamagy halaýaňyzmy?!
Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan...
Bir gezek kitaplaryň arasynda ruhlar barada ýazylan kiçiräk kitaba duşdym.Haýran galan zadymam kitapdaky hekaýada "bolan wakalara esaslanyp ýazylan" diýlen ýazgy bardy....

Dowamy »

132 0
Edebiýat, 2 months ago


Bir minutjyk

Salam hemma.Mana Keymir Kõr pyesasy gerekdi.Kitaphana.netden tapmadym nirden tapyp bolar yada skacat edilyan ssylka goyayyň yada kimde sho ba bolsa imodan iverayiň

61-98-31-67

Dowamy »

212 15
Täzelikler, 2 months ago


Õce başlady

Õçe başlady...

Demirler asmanda ganatlap uçar...
Magtymguly Pyragy

Pyragym bak, sözüñ öz ýerin tapýar, Asmanda polatlar uça başlady.
Emma ynsanlaryñ ynsaby gopýar, Köpler namysyndan geçe başlady...

Düýnjek ýary bilen bagtlydy Gülle...

Dowamy »

241 5
Edebiýat, 2 months ago


OnlineChat

Salam agzalar.Kim online bolsa geliň

Dowamy »

282 17
Täzelikler, 2 months ago


Seylerak gyz gerek??

Peredokly bolsun gumda batmasyn,
3 aylap aç goysam ejir çekmesin,
Uran wagtym gaynatama satmasyn,
Soñ yaly blatnoy gyz goziñde bolsun.

Hasapdan hesipden opys nol bolsun,
Pul kagyzy tanamayan mal bolsun,
Birniñ yekeje gyzy bolsun gaynatam bay bolsun,
Soñ yal bayyñ gyzy goziñde bolsun.

Das...

Dowamy »

427 8
Sorag-jogap, 3 months ago


Hemmanize salam

Essalowmaleykum talyplar.Com agzalary menem oz aranyza gosarsynyz diyp umyt etyan men taze agza adym KAKAJAN dasoguz 2000

Dowamy »

414 8
Täzelikler, 3 months ago


Sorag

Sorag: türkidirä türkidür türkmen meniň görkümdir. Goyun bermiş 8ze dalak almyş 9zda. Jogaplara garaşýan

Dowamy »

289 3
Sorag-jogap, 5 months ago


Degişmejik!

Yeehhaa dondum yzyma
Garanti goyjak sozime
Hemme seretya gozime
Hic uns bermezler repime
Bilyan duzyan manysyz
Yazasym gelya jansyz
Bu dunyade kandir jaýsyz
Goşgularam bardyr sazsyz
Menem bilyan degişmejik
Gulderyan hem azajyk
Gownune degesim gelenok
Söýüp yanasym gelenok<...

Dowamy »

256 2
Edebiýat, 5 months ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

319 2
Sorag-jogap, 5 months ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

201 0
Sorag-jogap, 5 months ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

184 0
Sorag-jogap, 5 months ago


Degişmejik!

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

174 0
Sorag-jogap, 5 months ago


Taze kinojyk!!

Içerde'den çikdik Çukur'a düşdük sirada "Üç kuruş".
Ine doslar hemmesi biryana pepsi biryana diyip gowularyny gorduk. Indi Baş rolda Tener Ölmez bilen Üç kuruş kinosuny goryas.
Kim bilya haçan başlayrka??

Dowamy »

284 4
Täzelikler, 5 months ago


Çukur. < ¤¤¤ >

Indi gutardy!
Sokak çoçuklary diyen kinoda haysy aktyorlar oynayar. Kim bilya. Gyzykly bolsa gyzyklanjakdymda☺

Dosta kardeşe aileme dokunma Tsunami gibi doneriz!!

Dowamy »

301 6
Sorag-jogap, 5 months ago


#2.Degişmejik!!😊

Sen huysos
Тоже malakasos
Eytdim beytdim
Goşgylar yazdym
Hemmeler ucin
Korzehin boldum
Men name diysem
Tersine boldun
Hamala idea
Senki yalyla
Hawa senki
Sozler menki
Ogurlap yazamok
Soziñi kesemok
Goriplik edemok
Basdeş hem bolamok.
Bir...

Dowamy »

354 11
Sorag-jogap, 5 months ago


#9. Chat

Salam hemma!! Ertiriniz hayyrly bolsun!!
Şu wagt kim online bolsa geliñ gyzykly gurrundešik gecireliñ!!

Dowamy »

258 8
Sorag-jogap, 5 months ago


Degişmejik!

Sözlerim ýakanok
Aýdanym bilemok
Pullar saçamok
Teññeler atamok

Goşgy duzyan
Içiñi ýakýan
Aýdymam aýtyan
Ýenede ýakýan

Gözüñe bakyp
Içiñi ýakyp
Repimi okap
Gözüñe sürtüp
Senin yaly
Köp boşlar
Boş bolanson
Name diyeyin
Onca...

Dowamy »

351 21
Edebiýat, 5 months ago