Kyssalar ýygyndysy (apk)

Kyssalar ýygyndysy (apk)

Bellik ! Bu kitapda maglumatlar internet sahypalaryndan saýlanyp terjime edilip alynan . Bu iş taýýarlananda ähli seresaplyk çäreleri görlen hem bolsa ne awtor(lar), ne Arsen Aly bu işdäki informasiýa sebäpli çekilen göni ýa gytaklaýyn ýitgi ýa zelel üçin hiç bir adamyň ýa guramanyň öňünde jogapkärçilik çekme...

Dowamy »

339 1
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

"Bogja" taryhy rowaýat eser (apk)

"Bogja" taryhy rowaýat eser (apk)

Kitap ady: "BOGJA" taryhy rowaýat eser

Taýýarlan : Arslan Alaýew

Biz bilen habarlaşmak:

Ýakyp Japarow

E-poçta : japarowy27@gmail.com

Tel: +993 62 02 65 43

Arslan Alaýew

Gmail poçta : aalayew9@...

Dowamy »

329 1
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Alp Arslanyň durmuşy (apk)

Alp Arslanyň durmuşy (apk)

Bellik ! Bu kitapda maglumatlar internet sahypalaryndan saýlanyp terjime edilip alynan . Bu iş taýýarlananda ähli seresaplyk çäreleri görlen hem bolsa ne awtor(lar), ne Arsen Aly bu işdäki informasiýa sebäpli çekilen göni ýa gytaklaýyn ýitgi ýa zelel üçin hiç bir adamyň ýa guramanyň öňünde jogapkärçilik çek...

Dowamy »

382 5
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Top 10 2021-nji ýylyň iň güýçli noutbuklary.

10. HP Spektr x360.
HP Specter x360 Bu üýtgedip bolmajak model - galyňlygy 14 mm, agramy bir ýarym kilograma deň. Enjam gowy işleýär. Enjamyň operatiw ýady 16 GB DDR3, anakartda sagat tizligi 2,7 GGs bolan Intel Core i7 prosessor bar, içerki gaty disk 512 GB üçin niýetlenendir. Batareýa ýeterlik derejede güýçli, awtonom re inimde doly zar...

Dowamy »

332 2
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago

Bloglar.7wk.ru saýt programmasy

Bloglar.7wk.ru saýt programmasyny ýükläp alyň.

Taýýarlan : Arslan Alaýew

Admin : Gerçeknazar Amannazarow

Programmany ýüklemek üçin aşakdaky salga giriň .

https://apkyukle.usite.pro/load/0-0-0-17-20

Dowamy »

341 2
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Top 10 Dünýäniň iň gowy (döwüp bolmoýan) smartfonlary.

Ussat smartfonlar, mysal üçin Samsung, LG dünýä markalarynyň hatarynda bar. Emma reýtingiň liderleri AGM, Runbo, Blackview, Dogge ýaly ýöriteleşdirilen kompaniýalar tarapyndan öndürilen modellerdir.

10. Conquest S8 Pro.
Bu gadjet hem telefon, hem-de gürleşiji. Mundan başga-da, radio internet birikmesini talap etmeýär. Enj...

Dowamy »

406 7
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago

Top 10 Iň çalt tizligi bn tapawutlanýan internetli ýurtlar.

Häzirki wagtda Internet biziň hemme zadymyz. Ösüş durmaýar, internet tizligi barha artýar.
Häzirki wagtda dünýäde iň çalt internet nirede?
1. Gonkong.
Gonkong iň çalt interneti bolan ýurtlaryň sanawynda birinji ýerde durýar.
Ortaça tizlik sekuntda 63,6 megabit.
2. Ýaponiýa.
Ortaça tizlik - 50
...

Dowamy »

484 11
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago

:)))

Bähh...

Dowamy »

536 13
Tehnologiýa, Khanture tarapyndan 1 year ago

HTML

Salam.
HTML kotlaryny bilyaniniz bar bolsa yazayyn...

Dowamy »

389 2
Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago

Tema gozunizi yumup girin!!gorup ashyk bolayman!!

gozunizi yumup girin

Dowamy »

836 31
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 1 year ago

Iň köp ulanýan html kodlarym

Iň köp ulanýan html kodlarym

Salam hormatly saýt agzalary we okyjylary? Bu günki blogymda men size iň esasy gerek bolan iň köp ulanylýan html kodlary barada başardygymdan giňişleýin maglumat bermekçi.Elbetde köpümiziň bilşimiz ýaly admin bolmak ýagny bir saýty dolandyrmak üçin azajygam bolsa html kodlaryny bilmek hökmandyr.
<...

Dowamy »

404 3
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Tämiz duýgylar (apk)

Tämiz duýgylar (apk)

Awtor barada
Ady: Baýram
Familiýasy: Bejidow
Doglan gün/aý/ýyl: 24.02.1997
Ýaşaýan ýeri : Tejen

Habarlaşmak üçin :
Telefon : +99364414155
E-poçta: tkmcoder@gmail.com
Web saýt : https://apkyukle.usite.pro
Web saýt 2: https://doganlar.ucoz.n...

Dowamy »

575 2
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Kitap taýýarlap berýän📘📖

Salam dostlar! Gowmy ýagdaýlaryňyz?
Arañyzda goşgy ,hekaýa ,gyzykly blog ýazýanlar bardyr.Men siziñ üçin dürli görnüşli elektron kitaplary ,meselem: Android(apk) ,pdf ,Java(jar) taýýarlap berip bilýän. Okamak üçin iñ amatly format ,bu Android kitaplardyr.

Soraglar ,teklipler we haýyşlar üçin: 📬@-Poçta...

Dowamy »

491 18
Tehnologiýa, SaDMaN tarapyndan 1 year ago

Windows 7 началня

Essalamaleykum ildesler komek gerek bilyaniniz bolsa yardam edin windows7 nacalo klawaturasyny basanda sol klawaturadaky harpyn baryny yazya sizden hayys nadip duzedip bolar

Dowamy »

339 3
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 year ago

Prosta pikirler 12

Salam. Shilkerip durman goni mowzuga))
Bu gezekki meselam klawiatura. Name uchin ykjam sensorly android telefonlaryn takmynan ahlisinin klawiaturasynda harplar sheyle yerleshen: "qwertyuiop asdfghjkl zxcvbnm". Duzgun boyuncha A-Z bolmaly dalmi?
#Samsyk bloglar,
Ahmet Gurbanmyradow.
06.09.2021, 13:06.

Dowamy »

512 11
Tehnologiýa, Ahmedik_97 tarapyndan 1 year ago

Talyplar.com saýtyna internetsiz girmek

Salam talyplar.com saýtynyň hormatly agzalary we okyjylary! Eger siz şu talyplar.com saýtyna internetsiz girip içindäki maglumatlary okamak isleýän bolsaňyz aşakdaky ýazlanlary ünsli okamagy maslahat berýäs.

Bellik:
1.Bu usul bilen diňe talyplar.com saýtynyň içindäki bloglary we teswirleri okap bolýar. Saýta blog we teswir ýa...

Dowamy »

734 8
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Bäşinji ädim. Saýt açanyňdan soň...

5-nji ädim . Saýt açanyňdan soň...

Salam bloglar.7wk.ru saýtynyň hormatly agzalary we okyjylary! Bu blogymda men size 7wk.ru saýtyndan mugt forum saýt açmak we saýt açanyňdan soň iň esasy gerekli funksiýalary goşmak , aýyrmak , üýtgetmek barada başardygymdan giňişleýin maglumat ýazdymakçy.Bu blogy bir kagyza gysgajyk bellik etmegi...

Dowamy »

455 17
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Üçünji ädim. Domen saýlamak

3-nji ädim. Domen saýlamak

Salam bloglar.7wk.ru saýtynyň hormatly agzalary we myhmanlary ! Eger siz özbaşdak saýt açmagy ýüregiňize düwen bolsaňyz we platforma saýlan bolsaňyz onda üçünji ädimi ädip bileris .Saýt açmagyň peýdalary barada aşakdaky blogymda okap bilersiňiz.

http://bloglar.7wk.ru/viewtopic.php?id=74

Dowamy »

410 12
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Ýaşajyk Ylham (apk)

Kitabyň ady: Ýaşajyk Ylham

Awtor: Ylham Gurbanalyýew

Habarlaşmak üçin :
Imo nom: +993 64 414155 (/Diňe imo üçin jaň etmek Gadagan!)

Başga Programmalar
Başga kitaplarmyz bilen tanyşmak isleseňiz imo arkaly habarlaşyň!

Maglumat
Bu kitapda Ylham Gurbanalyýewiň goşgylar ý...

Dowamy »

409 10
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 year ago

Name uchin kriptowalyutany telefonda mayning edenine ("gazanyna") degmeyar!?

Kabir ulanyjylar bitkoinleri "gazyp almak" adaty oy kompyuterinde ya da noutbukda, we altkoinleri uchin, adaty android jubi telefonlary yeterlikdigini ynamly aytyarlar. Eger-de prilojeniyalar magaziny bolan Google Play'yn gozleg setirinde "Mining" sozuni yazsak, oyunlaryn gapdalynda yenil pul gazanjy wada beryan birnache wariyantly programmalary he...

Dowamy »

418 0
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 1 year ago