Soygi Gudraty...

Gudrat bolup bu dunyame dolupsyn,
Bahardaky achylypsyn gul deyin,
Dunyam ginap bolup bagtyn mesgeni,
Sugla salar yarym aykamar deyin.

Subham yokdyr bagtyn meni tapanyna,
Onyn sahabaty sechyar nuruny.
Gul bolup her tarap gulzara doner,
Basyn eger guller gorse yarymy.

Nenensi goz...

Dowamy »

6914 22
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Yüregi yuka oglanlar...

Yüregi yuka oglanlar... diyip daşary yrtda okayan oglanlary (öz keypine görä) kazyollamasy ya-da geçilemesi. Bolsa, hakyky manada yüregi yuka, mähirli bolmak gowy.
Siziň şolar baradaky pikiriňiz? Ya-da men yalňyşyan my?

Dowamy »

1254 13
Köneler, sada_19 tarapyndan 11 years ago

Goz ruhun penceresi

GÖZÜMÜZÜN 600 bin sinirle beyne bağlı olduğunu biliyor musunuz? Ya da aynı anda 1.5 milyon mesaj alıp bunları düzenlediğini ve saatte 500 km\'lik hızla beyne gönderdiğini…
Örneğin siz bu sayfaya bakarken gözünüzden beyninize doğru saatte 500 km hızla bir elektrik akımı ilerlemektedir. Akım iletildiğinde siz de satırları okumaya başlarsınız....

Dowamy »

1204 3
Köneler, wish tarapyndan 11 years ago

) : . özüni öldürmek . : (

Giç yagşy hormatly agzalar! Türkmenlerde köp gabat gelyan hadysalarymyn biri de özüni yakyanlar ya da asyanlar bolup duryar... Obalarda hasam köp eşidilyar. Naçe yüregin jyzlasa da elinden gelyan zat yok.. Gullukda, yada birine aşyk bolup bir zatlar içyanlere dünya dar gelyan bolmagy mümkin.. Ya da adamsy azar berenligi üçin yekeje yoly ölmek diyip...

Dowamy »

1462 13
Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 11 years ago

::..nirede name etmeli(diymeli,okamaly)..::

Salawmaleykim gadyrly agzalar! Onatçylykmy hemmeler? Köplenç özümizi onaysyz duyyan yagdaylarymyzyn asyl sebabi belki de edyan (eden, etjek) zadymyzyn şol yerdaki köpçülik ya da mareke tarapyndan gen görlüp görülmejegi bolup biler. Sebabi talyplaryn sünnet toya ya da birinin yedisine - kyrkyna (we ş.m.) gider yaly wagty bolmayar.. Ya da asyl gitmey...

Dowamy »

965 1
Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 11 years ago

Kerimow 88.1 bilen prezident

Şu habarda okadym. Kerimow 88.1% bilen prezidentlige saýlanypdyr. Azmy ýa-da göwnümemi? 99.1% etmeli ekeni. Oňarmandyr.

Dowamy »

1389 4
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Taze klipler 24/12/2007

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 24/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Nurmuhammet Meredow - Zohre

Dowamy »

954 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Surat: Pişijek

Gurbanlygyň üçülenji güni düşürdim.Suraty ulaltmak üçin üstüne basyň!

Dowamy »

2086 30
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Aýal prezidentlar

Salamälikler! Şu ýyl eýýäm näçe ýurtda prezident aýallar boldy (biriňiz sanarsyňyzda atlaryny). Meň pikirimçe ýurtda prezident aýal bolsa has parahatçylyk boljak ýaly :)) Hemem aýallaryň prezident bolmagyna nähili garaýaňyz? Meň pikirimçe aýal prezidentlar has güýçli bolýa hemem hemme ýurtlaryň prezidentyny çalşyp ýerine aýallary goýmaly ;D ;D ;D B...

Dowamy »

4468 119
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Bir bendäň başyna gelipbiljek in erbet zatlardan biri... (terjime etmage ýaltandym)

22 yaşındaki İngiliz genç kız, nişanlısı ve annesini aynı yatakta yakaladı. Cep telefonuyla olayın fotoğraflarını çekip, ibret olsun diye Facebook’a koydu

İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Shelley Buddington, belki de bir genç kızın başına gelebilecek en kötü deneyimi yaşadı. Geçen hafta okuldan sonra sürpriz yapmak için haber...

Dowamy »

1389 4
Köneler, parrisha tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com degişme: Tayyar dal :)

bu degişmani teswirlemeginizi sizden uly hayış edyarin.

ilki bilen şu yere seredin

Onson mana gelen şu maili okan:

KARDEŞİM,BENİM ADIM TAYYAR DAL SİTENİZDE TAYYAR DAL İSMİNİ GÖRÜNCE DÜNYADAKİ BU İKİNCİ TAYYAR DAL\'I ÖĞRENMEK VE TANIMAK İSTEDİM ONUN İÇİN SİZE YAZDIM.İNSAN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞSİNİZ SİZİN İÇ...

Dowamy »

2170 20
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Neşe käwägt şeýdaýýa...

bir adam agşam işden gaty yadap çykýada öýüne barýaka gaty ýadaym bir hamam girip gowy ýumşaýyn diýip ýolda öňün çykan bir hamama girýä. içeri girip göbek taşynyň üstünde ýatyp ýatyp meýmiräp başlaýa. hamamdada özünden başga ýene iki kişi bar ýöne olaram neşe çekip otyrlar, bulam olan ýanyna barýada bir iki gezek çekýa neşedende aý neşaniz gowy däl...

Dowamy »

1275 7
Köneler, parrisha tarapyndan 11 years ago

Bu mowzuk uchin bagyshlan meni : osuraklar barada biraz :)

On, beyik Roman imperiyasynda, bay adamlar \"beyik\" hadysalara gowy osurup bilyan masgarabazlary chagyrypdyrlar:) Kim gowy osurup bilse elbetde baydan sowgat alar ekeni. Gowy osurup bilyanler olar meselem bir sazy \"osurup\" bilyarler ekeni. Meselem haysy in gowy goryan sizin sazynyz? Shol osurak ony chalyp bilmegi mumkin ekeni :)

S...

Dowamy »

1954 14
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

degısme

bır gun towşan baryn gapysyny bat bılen açyp gomparyp gelıpdırde gygyryp, araňyzda blatnoy barmy dıyıp sorapdyr. ıçerde oturan mojek hem bar eken. towşan hemmanız bas manatdan toplan dıyıp puly alyp gıdıpdır. ertesi towsan yene gelen we aranyzda blatnoy barmy dıyıp sorapdyr. mojegın gahary gelıp yerınden turup bar,men blatnoy dıyıpdır. gapynyn arka...

Dowamy »

1648 9
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

ohow

bee men taze agza boldum. kım duzen bolsada gaty gowy bolupdyr. aktıw gatnasmak ısleyan yone kop zadyny bılemok.

Dowamy »

1147 5
Köneler, shoh tarapyndan 11 years ago

Şapak

Suraty ulaltmak üçin üstüne basyň


Bellik: Surat Bitaraplyk aýyň 21-ne alynan.

Teswirleriňize garaşýaryn...

Dowamy »

1405 7
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Ogurlanan aydymlary youtube goymaly dal we ogurlanan aydymlary gaytaryp bermeli :)

Youtube indi turkmenlere ogry diyyan yer. Adamlar, biz bir zat etmeli bu bizin aydymchylarymyzyn bashga adamlaryn aydymlaryny ogurlamakda. Hemmishe turkmenler barada dine gowy gepleri on eshidyadim... in Orta Aziyanyn ichindaki bir hali adamkarchilige dushunyan milletlerin biri Turkmenler... mana sheyle birnache turistler aytdylar we ozumem bilyan....

Dowamy »

3180 49
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Birden sizi banlasalar haysy bir saytda:)

Birden sizi haysy saytyn bir agzalary yaman gorseler we, sizi banlajak bolsalar yone siz shondam ol sayta girip gatnashjak bolsanyzlar, onda belki Tor diyen programmany yuklemeginiz gerek.

TOr programma, ol hachan siz haysy bir sayta girenizde sizin IP-nizi chalyshdyryar: chyn IP-inizi gorkezmegin deregine ol bashga bir IP gorkezya...

Dowamy »

1969 5
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Kinodaky ýalňyşlyklar

Üns berip seretseň her kinoda-da herhiljek ýalňyşlyklar bar ekeni. Ine şol ýalňyşlyklary goýmakçy. Orsçadyr bagyşlarsyňyz.

Suratlary jogap şeklinde ýazjak.

Dowamy »

1426 15
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Dümewlemäň!Içinde 13 müňe golaý dermanlar hakda maglumat bar. Gyşyň güni dümewleseňiz, kelläňiz agyrsa we ş.m bolsa näme derman içmelidigini biler ýaly. Dermanlar toparlara bölünen. Şeýlede içinden gözläp bolýar.
Agramy 8.67 kg (mb) :-)

DepositFiles LetitBit Filefaktory Zshare

Dowamy »

1130 1
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago