Men siziň täze ýolbelediňiz...Dubaý aeroporty

Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...Suratlar...surat...surat...

Dowamy »

1670 30
Köneler, 8 years ago


Men siziň täze ýolbelediňiz...

şansi bu hytayyn merkezindaki ili...halky...ilaty 34 milliona barabar...indi gysgaca...bu ilatly kunjegin arhitekturasy bilen gyzykly suratlar bilen paylasayyn...

Dowamy »

756 27
Köneler, 8 years ago


Dünýä täsinlikleri...dowam edýär...

o comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!! No comment!!!

GAlamyn ujy bilen nameler edip bolyar?????pikir edesindenem cylsyrymly zatla...

Dowamy »

1160 16
Köneler, 8 years ago


Dünýä täsinlikleri-3 (älemgosar)

Suratlar

Dowamy »

1061 13
Köneler, 8 years ago


Dünýä täsinlikleri-2 (welosipedlardan yasalan monument))

No Comment! No Comment! No comment! no comment!
No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comment! No Comment! No comm...

Dowamy »

2111 10
Köneler, 8 years ago


Dünýä täsinlikleri

No Comment!No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment! No Comment!

Sahetden yen...

Dowamy »

2188 11
Köneler, 8 years ago


ölmeseň her zat görjek

no comment! no comment! no comment! no comment!
no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment! no comment!

taze ekstrimal sport gornusi bilen tans...

Dowamy »

1110 20
Köneler, 8 years ago


Geliň "fc anji" hakynda pikir alyşalyň

Salam dostlar tazelik gus hiddink anjin taze treniri hokmunde taze ise baslady....anjin oyuncusy yagny eto'o rekord goydy yagny dunyanin in kop aylyk alyan oyucusy....bu futbol klubda basgada brzilyaly oyuncy roberto karlasom oynayar

Dowamy »

1144 11
Köneler, 8 years ago


Ruhymda bahar-ýaz

Salam talyp oglanlar we gyzlar....gurrundes bolaly....name edenizde begenyaniz,ruhynyz rahat bolya,yasasyn gelya yasadygynca,duryp-duryp yurekden yylgyryan ozun bilman galyan.....

Dowamy »

693 3
Köneler, 8 years ago


Dünýäniň 00:00 soňky lybasy

bir azajyk dunyani gayabana gezelin


Dowamy »

932 5
Köneler, 8 years ago


Rap aýdymlary gitdigiçe meşhurlyk gazanýar

soňky döwürlerde türkmenabadyň “jeýhun” studiýasynyň öňi köp adamly, oňa barýanlar ýurtda barha artyp barýan hip-hop ýa-da rap stilindäki aýdym-saz bilen meşgullanýan aýdymçylar.

aýdym-sazyň bu stili, günbatar ýurtlarynda bolşy ýaly, soňky döwürlerde türkmenistanda hem barha ýaýrap barýar, yurtda “zumer ças”, “iska”, “syke” ýaly ençe...

Dowamy »

1869 25
Köneler, 8 years ago


Unsar al-mali


если хочешь, чтобы тебя ценили по заслугам, сам цени других людей.

когда будешь делать кому нибудь добро, заметь, что во время свершения доброго дела получишь такое же удовольствие, какое получит и тот человек.

повиноваться страсти — не дело разумных.

итак, если есть у тебя разум, учись чему нибу...

Dowamy »

777 1
Köneler, 8 years ago


Mc'donalds we melani dayza

hawa seylerak tasinlik bilen paylasayyn yene bir gezek .kanadaly dayza melani hesket windzoryn yasayjysy oz cagalaryna "MCDONALDS" -yn zyyanlydygynty dusundirmegi yuregine duwyar.melani dayza bular yaly pikirin doremegine onun windzoryn adam jan-saglygynyn gorayjy merkezinin professional dietolag bolup isleyanligi bolmagy mumkin...
melani...

Dowamy »

944 7
Köneler, 8 years ago


Dünýä täsinlikleri (record guinness)

1.Dunya boyunca in kici itjagaz lyusi.Boyunyn uzynlygy 14 sm.Nyu-jersydan.itin hojayynlary Salli leona we abeskona2.turkmence aydanynda bu rekordy awstraliyaly dewid bilen jeynan oy jaylary rojdestwo bayramyna oylerini kashan bezemek bilen girdiler.3.dunyade in kici hanym boyy 62.7 sm...

Dowamy »

4541 13
Köneler, 8 years ago


Gys bolmaz

basda gor

Dowamy »

899 2
Köneler, 8 years ago


ýaşlar içinde

daglar goja galsa,deryalar-silsiz,
"Ya,Rebbim",diterler yaslar icinde,
dahan yowuz dusse,bar barmak tilsiz,
ne care eylesin disler icinde.

garry guycden galar,yigitler husdan,
sayyat awdan galar,lacynlar gusdan,
şada akyl bolmaz,akmaklar başdan,
kop hayal kylarlar düýsler icinde.

Dowamy »

633 4
Köneler, 8 years ago


Tankyt isleyan mesele

salam talyp oglanlar we gyzlar gelin bir mohum mowzugy tankytlalyn hem sohbetdes bolalyn...onunden aytyan oyun etjek bolsanyz giribem utyrman...
adamlar erbet tarapa basym uytgeyar muna name sebap bolyar????

Dowamy »

926 9
Köneler, 8 years ago


Bir gezek dusdym soyga

soygi ey beyik soygi sen ynsanlara umyt beryan we ganatlandyryan...seni duyup bolya yone dusundurip bolanok...seni ynsanlarda gorup bolyar...gabanjanlygyn etmeyan oyny yok…ya,olam senin hokgalandan birimi?!...menem senin bilen bir gezek durmus bir yol dusurdy...ol gozler,ol yylgyrys,ol kici gowunli hasiyet,misli ozume dusunyan yeke-tak ynsan ol,ons...

Dowamy »

831 5
Köneler, 8 years ago


Adam beýni we kompýuter (kim güýçli?)

adamzat öz durmuşyny aňsat etmek üçin taryh boýunça köp ýollar geçipdir. başda haýwanlar bilen başlan bu ýoly, soňky asyrlarda bilimiň we senagatyň ösmegi bilen gysgaça “maşynlar” diýilýän mehanizmler bilen dowam edýär. geçen asyrda senagat rewolýusiýasynyň yzyndan başlan tehnologiki rewolýusiýasy adamlaryň durmuşynda köp zady üýtgetdi. asyrlar öň...

Dowamy »

1157 22
Köneler, 8 years ago


Music

salam talyp oglanlar we gyzlar mende kicirak sorag bar turkmen taze gowja aytyan pop aydymcylary bilyan bolsanyz yazayyn...

Dowamy »

1170 10
Köneler, 8 years ago


Mes­si, mes­si, mes­si...

hal­ka­ra fut­bol fe­de­ra­si­ýa­lar as­sos­sia­si­ýa­sy (fi­fa) hem-de “france fo­ot­ball” žur­na­ly­nyň bi­le­lik­de gow­şur­ýan “fi­fa bal­lon d’or” baý­ra­gy­na bu ýy­lam “bar­se­lo­na­nyň” ar­gen­ti­na­ly su­per ýyl­dy­zy lio­nel mes­si my­na­syp bol­dy.

şweý­sa­ri­ýa­nyň sü­rih şä­he­rin­dä­ki kong­re­si­ýa za­lyn­da ge­çi­ri­...

Dowamy »

1005 8
Köneler, 8 years ago


Synarsyn,synarlar

synarsyn,synarlar,pikirler herdurli,dogrusyn saylarlar.
galyndyly guna yok,tummekli toprak,jesetler aglarlar.
soyenlerin dasda,bir zat yetmeyan yaly icde,ay,hicle.
ayrylmaly irde-gicde,enemin ak patasy alnymda her isde.

gys gecse,ylham direlse,gurrun berjek duynumi,
hak jogap berer gunumi,sebap,ona tabsyrd...

Dowamy »

861 6
Köneler, 8 years ago


Ozume sorag berdim...jogap berip bilmedim...

irden turdym bokurdagym agyran yaly etdi uns bermedim.emma,agsama bildirdi sowuklapdyryn agsamam dermanhana gitmane yaltanyp yatdym.ertesi irden ysgynym yok,gyzgynym bar,isdam yok,basym aylanya.son ise baryp gaytdym gaty yadaw we usetdim.oye geldim antigrip icdim yatdym arak caldylar bu gunem gecdi.ertesi ukol almasan bolanok diydiler ukol aldym...

Dowamy »

725 3
Köneler, 8 years ago


Üç sagat

Hasta sürgün bu gün ölüm kenara.
Yeke özi yolagçy,yeke özi yolçy.
Syrta ir degdi gamçy,gapyda awçy.
İt oyuny etdi yalançy.
Ruh göterdi beden galdy yassykda.
Görse her kim gözyaş dökyä,güleni yokdy.
Günem çykyp durdy,howada gowydy,
Dine bu ojakda bir adam kemdi.
Yöredi,ayakyalanaç,ayaga daş cüm...

Dowamy »

861 9
Köneler, 8 years ago


Gürründeşlik:Kim näme başaryar?

salam talyp oglan we gyzlar.men yene men bu gunler talyplar gaty aktiw dal menem bu yerde okujydym mowzuk acyp gurrundes bolaysak diyyan.

Gurrundeslik kim name basaryar sol hakynda bolar belki bir birege komegimiz deger.

P.s. Yene,dine hakykaty yazyn hosal bordum

Dowamy »

1601 53
Köneler, 8 years ago