Aw ganly bolsun

salam agzalar we talyp oglanlar we gyzlar.
Bu gun bir zat hakynda pikir etdim su dowurde gyzlar durmusa cykyancalar nace oglan bn halasyarkalar?bu sorag yerlikli berilen sebabi in sonda bir imanlyja oglana baryp yene onku durmusy yaly yasajak bolyarlar oglan esek oglan oglanlygna galyar yone bir parka aylanyp gorun zaman uytgeyami ya dusunje...

Dowamy »

1362 27
Köneler, 9 years ago


Cykalga tapmaly bir zat edip

salamalik talyp oglanlar we gyzlar.mende kicirak kyncylyk doredi.teswirler.com'a agza boljak boldum yone registratsiya dine turkmenistana acyk we basga dowletlere cakylykly kabul edyas diyya dusunmedim su bawatda dusundurip biljeginiz yada mana derek agza bolup biljeginiz barmy?kyn gorma mendenem gaydar

Dowamy »

1048 13
Köneler, 9 years ago


Halypam hany?

Salam talyplar we talyp bolmak geljekki talyp boljak okuwcylar.

Bu mowzuk örän gyzykly bolar sebäbini siz bilmeli.
Gepi uzatman mende şeyle sorag okuwcylar sizede.Su wagta cenli görelde alyp bıljek mugallymynyza duşdunyzmy?

Dowamy »

1279 18
Köneler, 9 years ago


Kella gelen soraglar

guna ise jeza bolmasa,olum bolmasa yerin yuzunde,bir hudaya ynanylmasa,soralmasa hal yagdayyn,yaz yaza menzemese,doga dileg edilmese,nahili bolardy bu dunya,nira donerdi bu dunya

Dowamy »

1077 33
Köneler, 9 years ago


Figura 90 60 120

salam gadyrly talyp oglanlar we gyzlar.bu mowzuk adam organizmyny gurlusy barada.name ucin adamlar islap semrap bilmeysi yaly horlanybam bilenoklar.

Dowamy »

4648 120
Köneler, 9 years ago


Gecer sen

Salam talyp oglanlar we gyzlar we talyplar com'yn myhman agzalary.
Her asyryn öz tanymal şahyry,yazyjysy bolyar.edil şolar yaly şahyrlaryn biri hem magtymguly pyragydyr.onun gosgularyndan biri 'geçer sen'

Gara ganlar yudup,hasratlar çekip,
Mala meşgul bola-bola geçer sen,
Dogdagynda tebsidip,yuregin yakyp,

Dowamy »

792 10
Köneler, 9 years ago


Wagt iyiji erbet yyrtyjy

Salam talyp oglanlar we gyzlar.durmusumyzda wagty altynda gymmat sayan adamlar mydama ustunlige yetmek maksady bılen wagtyny bos yere gidirenoklar we sol nukday nazardan esaslanyp wagt barada degisme heninde gosgu.

Otyrys etmane hic-hili is yok,garnymyz dok guymenmesek bolonok,
Okuwa gidsek gidyas kate oda yok,
Kim ölyä...

Dowamy »

1463 35
Köneler, 9 years ago


Gayawana syyahatda

salam talyplar.comyn agzalary


Men bu wagt denesdirme gecjekdım ka wagt oyde bolan wagtym ejemdagy sssr dowru gowudy hemme zat arzandy diyyar.SU WAGTAM SNG' DOWLETLEN BIrınde okayan paramyz gutarandan son mugallymlarymyzam sol sssr'a dolanyp uludan dem alyarlar.bu yagday siz bilenem bolyandyr. Su wagtam garassyz,dunya boyunca...

Dowamy »

1247 10
Köneler, 9 years ago


Soygumi su?

salam talyp oglanlar we gyzlar.

Her kimin oz pikiri bolyar su asakdaky soraglara jogap yazyn.

0.sen gezyan soyusyan yone name ucin basga gyzy alyan?

1.sen koyduryan yzynda ylgatyan bor diyyan soysen dowrun bar zat gul ala gulluk emma son sen baskasyna baryan?

2.dostum sana soymek ucin name...

Dowamy »

1352 26
Köneler, 9 years ago


Jogasyz sowal

Salam talyp oglanlar we gyzlar


Her kimin oz arzuwy oz islegi bolyar we ol arzuwlara yetmek ucin bir yerlerden garasylmadyk garsylyklar peyda bolyar.Menin arzuw islegim gendir kopler uçin.ozem basinji synpdan bari gosgy duzyan we su yyl sol duzen gosgularyma rap aytmak islegi doredi we pikir edyan birda gownum et diyya birdad...

Dowamy »

1136 31
Köneler, 9 years ago


Admina uly hayyst

salam admin aga...kyn gormen sag bolsuna okayan bolsanam su agazalaryn sahsy sahypasynda kim gyz kim oglandygyny gorkezyan belgijik goysan oraaaaaaaaaaaa ajap bolardy.....agzalar ya mne yalnys diyyanmi?????

Dowamy »

814 3
Köneler, 9 years ago


Zülpüň

turkmen edebiyatykemine yaly gelin gyzlan zulpuni taryplan yok.............

Aždarha dek ýassanyp, genji-nahana zülpüň,
Meşhury älem olmuş, pany jahana zülpüň,
Görkezmedi gül ýüzüň, bag Ispihana zülpüň,
Äleme anbar saçar, degende şana zülpüň,
Neýleý ki ot salypdyr, men natuwana zülpüň.

Ha...

Dowamy »

2084 15
Köneler, 9 years ago


Hormatym(...)


Salam talyp oglanlar we gyzlar...'Memory'

Hormatlym söygü bu Huday diydi,Düşündürdi aydan sözi bir ruh kimin ana sindi,Haka söygü,Watana,ene-atada söygü bar diydi,Keypi söygü bilen muhabbeti çalyşman günä bor diydi.


Senin bilen bir howadan dem almak mana,Söymek yaly kör gözleri äkider dana,Ajy süyji g...

Dowamy »

731 5
Köneler, 9 years ago


24/7

Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımızdı.

Yaşlanan Birgün Bugün. Bavulu Topluyor Ve Son Vedası Tıpkı Dün Gibi, Köşeye Çekilip
Ağliyor, Bense Yarına Penceremden Bakma Gafletindeyim. Gözlerim Dolu Ve Ellerim
Tutuklu Yüzüme.

Dudaklarım Kilitli, Hoşçakal Bugün..Sen De Yolcusu...

Dowamy »

1186 13
Köneler, 9 years ago


Ya turk diy ya-da turkmen

salam talyp oglanlar we gyzlar.men biraz boldum

ay okayn yeridaki adam lar yada agentda kop kisi yaha turkmen milletini tananok yada turk bn tukmeni calysyalar..
sizin sular yaly mesele bn gabat gelyanizmi????

Dowamy »

1406 27
Köneler, 9 years ago


Derdimi doksem

Hakykaty dost tutunyp yuregmi gulpa urdum,
Urdular,syndyrdylar yykylsamam yene turdum,
Shatlygymdan arzuw yitdı Jennete jayymy gurdum,
Gurdum ak cacden tagtymy elim gana buladym.


Sustuny basma diyip nice gezek sozledim,
Pulsyz ulany hic juwumin karzyna pul gozledim,
Derdim doksem bu kagyza:...

Dowamy »

1102 21
Köneler, 9 years ago


Sorag???

Salam talyp oglanlar we gyzlar.

gowmy yagdaylanyz.biz kop soraglara jogaplar bilen ylalasyp bilemzok.edil caganyn ejesinin icine babegin nadip dusenine dusunmeyan caga yaly.

men pikir etdim we seylerak soraglar doredi
1.name ucin hemme adam gowy dal?
2.adamlar edyan zadynyn gunadiginem bilip name ucin gu...

Dowamy »

1240 30
Köneler, 9 years ago


Pulmy gerek dayza...

Salam talyp dostlar.ka wagt gyzlar bize aytmana cekinyan sozleri bolyar we biz ol sozleri ol gyzyn jorasyndan biryas.ol wagta cenli biz ol gyzy biwepalylykda gunakarleyas.bu ujypsyzja setirlerde men name hakda aytjak bolyanyma dusunersiniz

Pul gerekmi dayza gyzyny bir baya berdin,
Name ucin beytdin menin aljagmy gordun,
...

Dowamy »

901 7
Köneler, 9 years ago


Watan

Salam talyp kardesler.Men bu mowzugumy sizin watancy ruhunyzy gotermek ucin hodurleyan.Sizin kopuniz dasary yurtda okayanyz.baslayyn: uysmek tegeden (sygyryñ tegegi bolyamy duyan tegegi bolyamy garaz tegek) ataly ogul bilen iki sany gurcuk cykyar we das toweregine seredip oguly al yasyl meydana seredip kakasyndan sorayar
-kaka anyryn owadand...

Dowamy »

795 6
Köneler, 9 years ago


Watan

Salam talyp kardesler.Men bu mowzugumy sizin watancy ruhunyzy gotermek ucin hodurleyan.Sizin kopuniz dasary yurtda okayanyz.baslayyn: uysmek tegeden (sygyryñ tegegi bolyamy duyan tegegi bolyamy garaz tegek) ataly ogul bilen iki sany gurcuk cykyar we das toweregine seredip oguly al yasyl meydana seredip kakasyndan sorayar
-kaka anyryn owadand...

Dowamy »

864 5
Köneler, 9 years ago


Dowleti osdurmek ucin name gerek...

salam gadyrly talyp dostlar menem siz yaly talyp tazelikde bizde prava videniyadan para boldy yagny leksiya.mugallymymyz bize seylerak sorag berdi dowleti osturmek ucin name gerek diyip...mende-de size sol sorag dowleti osdurmek ucin name gerek bize...

Dowamy »

1757 68
Köneler, 9 years ago


Baygus we bayogly...

Rowaýata görä bir wagtlar bir
baýyňogly bolupdyr. Oňa
„Baýogly“ diýip at goýupdyrlar.
Ata-enesi ony zatdan kem
etmändir.Oňa elmydama
Watany eziz dörmegi, halka
wepaly bolmagy sargapdyrlar.
Ýöne ol ýigitolaryň bu
nesihatlaryny unudypdyr. Haçan-
da obasynaduşman çozanda, ol
eline ý...

Dowamy »

965 9
Köneler, 9 years ago


Ilkinji adimleri yslamyn!

ilkinji yslam dinini kabul eden turkmen serdary 932y Garahanly Türkmenleriñ serdary
Satyk Bugra han gudrata ýetip
ilkinji musulman Türkmen döwletiniñ
düýbüni tutdy

Dowamy »

990 6
Köneler, 9 years ago


Pahyr yasulyn dusen guni...

gic yagsy gadyrdan talyp kardesler.men size logiki sorag jogaplarnyza garasyan.ar ayal arasynda bir dusnusmezlik
dorap adamsy ayalyny oldurjek bolup ayalyny kowalap baslayar.onsan bir yasuly gapysynyn onunde taret alyp otyran eken ayaly ol yasulyn oyune girip yetisyan adamsy gormanka yone halki yasuly goryar ol ayalyn oyune girenini we ayal...

Dowamy »

1932 68
Köneler, 9 years ago