omur bilen olumin arasyndaky aratapawut-bu bizin dem alshymyzdyr emma sensiz dunyade dem alyp yashamak gerekmi bir? HER GUN MEN BIR SALYM OZ ICHKI DUNYAME SER SALYP GORYAN, ONUN ICI BOSH AK OTAGLY JAYA MENZESH. KONUL YAGNY ICKI DUNYAMIN OTAGLARYNYN DIWARLARYNDA BOLSA DINE SENIN SURATLARYN YA BOLMASA-DA BELLIGE ALYNAN SENIN AYDAN SOZLERIN. OL SURATLARYN ARASYNDA SANAYMALJAK SENIN YYLGYRYP DURAN SURATLARYN BAR. ASLYNDA MEN SENI NAME UCHIN BEYLEKI OGLANLARDAN BETER HALAYANYMYN ESASY TARAPY SEN AGRAS. KOPLER YALY KILCIKLIK EDIP YADA SOYGINI DILINE ALYP SUWJARYP YORENOK. EMMA ADAM ASHA AGRAS BOLSADA KYN, DIWARLARDAKY SURATLARDA AZ SANLY YYLGYRYP DURAN KESHPLERIN YALY DURMUSHDADA KAN BIR YYLGYRYP BARANOK,ASLA SEN YYLGYRYARSYNMY DIYDIREN PURSATLARAM AZ DAl. emma sen yylgyrman yylgyryan welin dunyamde taze bir dunya acylyar, men shol yylgyryshlaryn senin yuzunde baky galmagyny isleyan.senin yekeje agras yylgyryshyn kilciklerin mun yylgyryshyna-da denemen, sebabi onun menin yanymda deni tayy yok gymmat bahaly gowher dashy.... sana hacanam bolsa bir gun aydyljak sozlerden biraz bolek( emma aydyljagyndan aydylmajagy belli zat) * sana dashyndanam bolsa seredip,senin barlygyna guwanyp, senin yuregin dem alyanyny duyup yashamagam meni ucin uly bagt *sen mana nace men seni soyemok diyiber. men bularyn barynyn yalandygyna ahyr bir gun senin yene mana dolanyp geljegine ynanyan, yene allamyn bizi bile etjeginem bilyan. cunki menin sana yetmek ucin edyan dogalarymyn sany bir wagt yatdan cykdy. *soygude ayralyk, goz yashlar yaly yuregi agyrtyan, yurege agram salyan ahwallar bolmasady onda bir wagt soygunin gadyry gacardy. belki bir tarapdan gowudyr senin mana yok diymegin, cunki men senin mana nahili gymmatdygyny bilmegim uchin, seni hasam beter soymegim uchin *soyguge azaplar cekip yetmek menin pikirimce soygunin tagamyny hasam suyji eder. her gun dokyan ajy gozyashlaryn ahyr bir sana durmushynda in suyji tagamlaryndan berjekdir. *onler sen yanymda bolanda diyenimi etmesen men seni yigrenyan diyerdim emma indi men shol sozleri diymanede zar * sen yanymda bolan wagtlaryn seni na derejede soyyanimi bilmandirin emma indi sen yok welin seni nahili soyyanime akyl yetirdim * men diyyan sensiz yashaman diyip, gor ine yashap yorun emma her gunim ejir cekyan cunki sen yok

Köneler, heartbreaker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir