Kate yeke cykyp gijeden-gije kate shagirtlerin yzyna tirkap gijeler ogurlap towukdyr juyje bir ogry yashanmysh obany curkap asyl bir oba dal onun curkani kop yerlere yeten eken yzasy ahyr bir gun... ajayyp bir yaz guni dolanmyshyn ol bendanin kazasy uyshuship bir yere ilen calany dabe gora owenmishler oleni: -yatan yeri yagty bolsun pahyryn, ahyretde hemra bolsun imany arman yone tapylgysyz yigitdi hic bilmezdi ilin hakyn iymani dayysy dogany yegen yennesi dabe gora owenmishler hemmesi yasa gelen garryja bir yashulyn yeke ozi galanmyshyn seretse onson bu-da owenmishin ozuce: "ogrujady,ogrujady,neresse..."

Köneler, heartbreaker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir