ekiz tayy yaly jorasy bilen jumjume gullerin arasy bilen jumjume yaglykly bir gozel gelyar jumjume koynekli jorasy bilen gyzlan ikisi-de gyzyl cabytly cabytlan gapdaly keshde sowutly "gyzym, uyam" diyip, lak ataymasan, lak atmagam indi bize howply gyzlaryn birisi-duran bir keyik kowshunin okjesi ne pes ne beyik megerem dunyade in bagtly oglan shol keyik gozele yar boljak yigit toynagyn jup basyp, yuwashja adyar gaymakly morojnyn ujundan gadyar kozli leb her gezek buza degende tutush howan yuzi bugaryp gidyar menem synlap durun cekilip gyra gyzlar menzap gelyar swetafor cyra cabytlary gyzyl yaglyklary gok yol yapyk hem acyk bagtyna gora gyzlaryn biri-cynar birisi derek gormage goz gerek soymage yurek wah gozem yuregem yeterlik welin on sekiz gerek wah on sekiz gerek ikisem uz basyp duralda geldi birisi pynkyryp bir zada guldi sana guldimika? ay yaha sana yada sen yala guleni belli asmana seretdim. gun eyyam peyshin onyanca gayradan gorundi mashyn duralga yetayman gyzlan gashynda togtady bash egip gozellik ucin munduler. gyzlardan galmadym menem ay name dync gunim gezjek bir sellem ay onsonam sheyle gozeller bilen garshy dal ucmaga kosmosa cenlem... awtobus togtady acyldy ishik renbe ren mun gozel mun yigit uyship "watan" teatrnyn onunde durlar den yarysy magshuk den yarysy ashyk yuregimi alyp ozleri bilen kereshmesi bilen, nazleri bilen gyzlaryn ikisem mashyndan dushdi menem bokup dushdim yzlary bilen gyzlan ikiside gyzyl cabytly cabytlan gapdaly keshde sowutly birden iki gozel dorde owruldi hersinin gapdaly gercek yigitli tanapdyr yigitler gyzlaryn gowsyn gorecler goreje atyshdy owsun bir yigida hasam yeserje eken kemputdan doldurdy bir cabydyn jubsin onyacada acdy gapysyn "Watan"... kemput iyyan gyzyn golundan tutan bir gorsem oz oglum, oz nazar oglum guwan shahyr guwan utan shahyr! utan!!! kerim gurbannepesow

Köneler, heartbreaker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir