salam hemma. Meni bir tasinlik ozine cekdi, bilyaniniz ba bolsa ya-da estyaniz ba bolsa aydaysanyz. Karocim seylerak: Nohurda yolun beyikden pesligine gityan yerinde awtoulagy ocirip, netiralkada goysan awtoulag asakdan yokarlygyna tarap hereket edyarmis. Bu zat meni oran gyzyklandyrdy ya yerin asagynda magnit barmyka?? Ya basga bir guyc barmyka siz nali pikir edyaniz?? #her kim oz pikirini yazaysyn.

Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir