Name boldy bize sayt adam galmandyr hemmaniz azypsynyz onun yaly zatlar hemme yerde siz musulman çagalary siz musulman .gyzlaryn hiçisini girenok indi.edepli bolun gayrat edip bolgusuzlyk etmayin oglanlar.gyzlar ,oglanlar siz mana go$uyanyzmy

Köneler, Toty tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir