Slm Millet. Käbirlere blogyn adyny okap: "Ufff yenede chatmay"-diymegi mümkin.Ay begensenizem gynansanyzam bize yenede chat'a bashladyk. *Bu blog'da yazylan zatlary kritikowat etmek gerek däl. *Herkim islan zady hakynda erkin yazyp bilyar. All right's reserved.

Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir