salam agzalar! sizden bir zat sorajakdym, eger internete öz milli edebi eserlerimizi (romanlar, poemalar, goşgular, dessanlar, hekayalar we ş.m.) yuklap dünyanin her yerindaki türkmenimize elyeterli etmek üçin www.edebiyatly.biz atly ya da şuna menzeş bir sayt açsak her kim elinde türkmençe name eser bar bolsa, skanerlap yüklap bilermikan, eger taze türkmen elipbiyine geçirse hasam gowy bolar, yagny bu yagdayda dine biz dal, owganystandaky we eyrandaky milletdeşlerimizem okap bilerdi, yöne hiç bolmandan in azynyn bolany gowudyr, skanerlabem bolsa, bu işin hötdesinden hemmamiz birlikde gelsek diyyan, sebabi ösen yurtlaryn hemesininem eserlerine internetden ulaşyp bolyar, bizde türkmenistandakanam satyn alma mümkinçiligin yok, sebabi taze basylanok ol eserler indi...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir