Hidrokarbon

Türkmenistan´ın ev sahipliğini yaptığı \"Doğalgaz ve yer altı kaynaklarının işletilmesi\" konulu uluslararası fuar çerçevesinde bir konferans düzenlendi.
Dünyanın 15 ülkesinden 50´nin üzerinde şirketin katıldığı konferansta, Türkmenistan´ın doğalgaz sektörünün geliştirilmesi konusu üzerinde duruldu.
Türkmengaz, Türkmen P...

Dowamy »

1351 3
Köneler, 12 years ago


Türkiyede aspirantura

Hormatly talyplar!icinizde Turkiye\'de aspirantura(yuksek lisans) da okayanlarynyz bar bolsa ya da nadip girilyandigini bilyanleriniz bolsa gayrat edip yazsanyzlan!haýyş!!!

Dowamy »

1533 5
Köneler, 12 years ago


Endamyny satanlar

Yene Turkiýäniň iň köp okalyan,iň köp tirajly gazetlerinden Milliyet gazedinde hemmämizi gynandyrjak habar çykdy.antalya säherinde bir öýü basan kanun gorayjylar pul garşylygynda jynsal aragatnaşyga giren(jelepçilik) 10 türkmenistanly zenany ele geçirdi.öňem eşiderdik,okardyk welin ilkinji gezek 10 kişi hemmesi hem turkmenistanly.ynanyň gaty utandy...

Dowamy »

2522 38
Köneler, 12 years ago


BU DERDİ

Keşt eýledim,gezdim yşgyň dagyndan
Ne beladyr,kimse çeker bu derdi?
Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,
Gök titreýip,çekebilmez bu derdi.
Yşk eser etmese,ýanmaz çyraglar,
Yşka düşse,guşlar eňrär gurt aglar,
Egiler haýbatly,kuwwatly da...

Dowamy »

1416 9
Köneler, 12 years ago


Familiyalar üytgemelimi?

salam!nireden çykdaý diýip geň galmaň.garaşsyz boldyk hudaýa şükür,köp zat üytgedi,taryhymyzy täzeden yazdyk,pulumyz,gerbimiz,kasamymyz,alfabitimiz(harplarymyz) aýry.yokaryda edil kelläme gelenleri yazdym.düypden özgerişiklikler boldy.16 ýyl boldy yöne familiyalarymyz,entägem ov,yev,ova yeva bilen gutaryar.hä atamyzyň adyny(oçetvo) hem iç,na bilen...

Dowamy »

1710 18
Köneler, 12 years ago


türkmençe forum

men turkmence forum hakynda soracakdym.belki içiňizde bilyäniňiz bardyr.menä düşünmedim.forumuň şartlary diyen bir yer bar hicbir şert hem yazanok.forumda köp yerde türkmençe sözlerin yerine türkçe sözler bar.forumu guranlar türkmenler däl öydyän!?

Dowamy »

1987 8
Köneler, 12 years ago