Azadyda okaýanlarda kömek gerek

salam hormatly talyplar men bir gyzy gözleýän,ady Tawus Annayewa azadyda okaýan bolmaly,mary wekilbazar etrabyndan,haýyşt edýän eger ony tanaýan ba bolsa nädip habarlaşyp biljegimi şu maile memmix521@.com ugratsanyz gaty uly kömek aedrsiňiz

Dowamy »

852 0
Köneler, 11 years ago


Magtymgulydan nesihat

Adam ogly seniň ýüregiň dardyrp
Aýlanyp dolanyp kylgyl namazy
Bu dünýä gurulan bir guru ýerdir
O dünýänem ýatlap kylgyl namazy

Minnetli okasaň bizardyr huda
Yetimi aglatsaň bolar sen geda
Magtymguly köneje dony geýde
Günde bäş wagtyna kylgyl namazy

Haram nebsiň üçin şeýtan dos...

Dowamy »

953 2
Köneler, 11 years ago


ÖYE BİLET

Salam oglanlar,men şu uçar biletleri hakynda sizin pikirlerinizi almak isleyan,TÜRKMEN HOWA YOLLARY-nyn Stambul'daky bilet satyş nokadyndan türkmen talyplary arzanladylan bilet alyp bilenoklar,sizin pikirinize göra biz talyplar nadip arzanladylan bilet alyp bileris(stambuldan)

Dowamy »

1346 5
Köneler, 11 years ago