Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 26-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
20-26-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Yashalym agzamyzyň „Chat" diýen mowzugy.
561gezek görülen.
2-nji orunda, @yashalym agzamyzyň „Sen-ä ulygyzdyň" atly mowzugy
555gezek görülen.
3-nji orunda, Ýene-de @Yashalym agzamyzyň „Öýlenen dostuma (degishme äheňinde)" diýen mowzugy.
533gezek görülen.
4-nji orunda, @Perhat Sabirovv atly agzamyzyň „Love Story Perhat & Şirin" diýen mowzugy.
518gezek görülen.
5-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Aynura" atly mowzugy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
447gezek görülen.

Geliň, indi bolsa şu hepdäniň iň köp gürrüňi edilen, ýagny iň köp teswir ýazylan temalarynyň TOP-5 ligi bilen tanyş bolalyň!!!

1-nji orunda, @aynura atly agzamyzyň „Biderek Dostlar" diýen mowzugy.
70gezek jogaplanan.
2-nji orunda, @Rakuten agzamyzyň „Agşamyňyz haýyrly bolsun" atly mowzugy.
55gezek jogaplanan.
3-nji orunda, @Arslanalayew atly agzamyzyň „Ýeňilmezligiň syry" diýen mowzugy.
34gezek jogaplanan.
4-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Aynura" atly mowzugy.
34gezek jogaplanan.
5-nji orunda, @Yashalym agzamyzyň „Sen-ä ulygyzdyň" atly makalasy okyjylarymyzyň ünsüni çekdi.
24gezek jogaplandy.

Geliň indi bolsa şu hepdede iň köp mowzuk açan agzalarymyzyň TOP3-ligi bilen tanyşyp geçeliň.

1-nji orunda 17sany mowzuk açan agzalarymyzyň biri - @Jeksparro.
2-nji orunda 16sany mowzuk açmagy başaran ýene-de bir agzamyz - @Arslanalayew.
3-nji orunda 11sany mowzuk açmagy başaran agzamyzyň biri - @12.

Şu Hepdämiziň ýeňijileri hem:
Iň köp mowzugy okalan - @Yashalym
Iň köp mowzugyna kommentariýa ýazylan - @Aynura
Iň köp mowzuk açan hem - @Jeksparro
Gazanan ýeňişleriňiz gutly bolsun!!!

Hanymlar we jenaplar siz şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp jogaplanan temalary we iň köp mowzuk açan agzalary bilen tanyş bolduňyz. Üns berip okanyňyz üçin Sag Boluň...

Gepleşikleri taýýarlan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir