kabir adam sohratlanyp baslasa taslayar-da oz sowatsyz ayalyn yanagy pudraly, dodagy renkli bir gozele dikyar derrew hyyalyn. Gazetlerde, radiyoda , jurnalda gije-gundiz owyarsiniz Gamzady birden ol hem meni oyunden kowup, alyp gelaymesin samsyk bir zady... Gunbe gunden artyar onun sohraty onun ady indi kop yerde meshur yone gapdalynda ozum bolmasam yarpy sohratynam tapmazdy sahyr. Kagyz.galamyny ozum aberyan agzyna tutduryan naharyn, cayyn mensiz bir adimem atjek milti yok, geyjek bolsa kowsem onunde tayyn. Bizin ikimizem yetmis yasadyk. On ustune yagyar gutlag, alkyslar mana welin bir gutlagam gelenok sizin sunynyza karam yoldaslar!

Köneler, imperator1 tarapyndan 7 years ago
  virmenaard 7 years ago
 • kimin goshgusyka bu? men haladym, biraz nagilelik bar ayalynda. adamlaram shan shohrat ucin yashayan yaly.
  Bayramsoltan 7 years ago
 • gaty gorksan yada gaty soysen
  senem edersin howlukma biraz
  dushbije | 2013-01-10 22:47:55

  Gorkyan adamyma barmajak bolaryn. 2-nji variantyñ bilmedimdä, özi söyyän bolsa, özem eder diyip üytgetmek isleyän:-D
  pida 7 years ago
 • *bardyr....!
  virmenaard 7 years ago
 • *meselem..?
  mysterious | 2013-01-11 10:06:12

  men aydayynmy bolmajak zady!!!
  virmenaard 7 years ago
 • birinin hakyny iyip shol hak bilen jennete girip bolanok.
  virmenaard 7 years ago
 • bashga aydayynmy ya boldy edayinmi :-)
  virmenaard 7 years ago
 • onem birinin mana aydyshy yaly senem dushbije :-)
  dushbije 7 years ago
 • Köp ki$iñ ýazýan jogaplaryna hiç düshünip bilemok-da.
  mysterious 7 years ago
 • köp ki$iñ ýazýan jogaplaryna hiç düshünip
  bilemok-da. dushbije | 2013-01-12 05:54:35

  Meselem.?:)
  prezident 7 years ago • Однажды вечером президент Обама и его жена Мишель решили пойти на незапланированный ужин в ресторан, который был не слишком роскошен. Когда они уже сели, владелец ресторана спросил у охранника Обамы, может ли он, обратититься к первой леди в частном порядке. Затем у Мишель и этого мужчины состоялся разговор. После этого разговора президент Обама спросил Мишель, «Почему он был так заинтересован в общении с тобой?» Она ответила, что в ее подростковые годы, он был безумно влюблен в нее. Президент Обама сказал: «Так что если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас могла быть владелицей этого прекрасного ресторана?», и Мишель ответила: «Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом.
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Ana ana, preziden oñaraydy. her bir basharjañ erkegiñ arkasynda ayal bardyr!
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ahyry tapdynow shol sozi,duyn oylanshdym kellame gelmandi
  gadymypaytagt 7 years ago
 • fransiyan prezidentlerini gulagyrak goryadim,obamada kem dal ekeni.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • paytagt bayramsoltan | 2013


  men shol)
  gadymypaytagt 7 years ago
 • sen dal diysen,men dal boljak,abaylamadan bolya))
  gadymypaytagt 7 years ago
 • sen dal diysen,men dal boljak,abaylamasan bolya))
  phenomen2 7 years ago
 • fransiyan prezidentlerini gulagyrak goryadim,obamada kem dal ekeni.
  gadymypaytagt | 2013-01-12 11:09:52
  hany seni 65mlndan gecyan,2trnl vvp'ly yurda prezident edip goyaly,goreli ondan senem "gulak"daldigini
  phenomen2 7 years ago
 • 2trnl vvp'ly
  2trln $diyjekdim
  gadymypaytagt 7 years ago
 • yo,eyle pikirim yok,erbet uryansyn diyip gorkyan
  phenomen2 7 years ago
 • sholan in gulagy senin yetip bilmeyan uzak yolun sonuna barandyr
  phenomen2 7 years ago
 • paytun,onem aydysmym yaly sen dine burnun ujyny goryan
  gadymypaytagt 7 years ago
 • adamy wezipe bn denemeli bolsa tokayda hic kim yok yerde yashajak.
  virmenaard 7 years ago
 • aý daşyndan o eýle bu beýle diýmek aňsat. arada tarkan gelende bir oglan "eý waý, tarkan çopan ýaly geýinipdir" diýýär. şol aýdandan soňra gülüp hezil etdimow. bütin dünýä oňa megastar diýýär, gel gel bizden biri "çopan ýaly" diýäýdow :D :D :D :D :D oň üstündäki eşigiň näçe dollara durýanyny bilenok :D :D
  phenomen2 7 years ago
 • 65mlndan gecyan
  *65mlndan gecyan ilat
  phenomen2 7 years ago
 • piwoman mozgyn birhilirak.
  gadymypaytagt | 2013-01-12 11:22:59
  sen diyan bolsan dogrydyr
  gadymypaytagt 7 years ago
 • doredijilik yoly bn yoreyan adamlar yalanac gezselerem demimi cykarman haklary bar
  gadymypaytagt 7 years ago
 • sorkozin ayaly pornozwezdady shona namyok berdim
  Bayramsoltan 7 years ago
 • yo,eyle pikirim yok,erbet
  uryansyn diyip gorkyan
  gadymypaytagt | 2013-01-12
  11:20:01

  Ay yokla, shu günler birhili merhemetli bolup bashlapdyryn)))
  phenomen2 7 years ago
 • sorkozin ayaly pornozwezdady shona namyok berdim
  gadymypaytagt | 2013-01-12 11:26:32
  bol hany subt et ya-da ozunem dusdinmi so kinolarda
  phenomen2 7 years ago
 • ollandynkynam ozunuz bilyansiniz
  gadymypaytagt | 2013-01-12 11:27:19
  hacandan bri illen ayalyna baha beryan boldunay?
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ay peydasyzday,arasynda habarlary okay.
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Dawalashmasanañ bih. Özbek-özüne bek.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • ay yokla, shu günler birhili merhemetli bolup
  bashlapdyryn))) bayramsoltan | 2013-01-1

  onna arkayyn boluberjek))
  phenomen2 7 years ago
 • illen ayalyna(subt edilmedik)pornozwezda diymek,baha dami?
  phenomen2 7 years ago
 • Dawalashmasanañ bih. Özbek-özüne bek.
  Bayramsoltan | 2013-01-12 11:32:01
  dawalasamzok,jedel bul
  gadymypaytagt 7 years ago
 • dawalashmasanañ bih. özbek-özüne bek. bayramsoltan | 2013-01-12 11:32:01

  turkmen hic yerdenem bokmen(anekdoda gecdikmi)
  gadymypaytagt 7 years ago
 • telikda elmydam gorkezyaler,son ayalynam tananokmay(bet zat)
  gadymypaytagt 7 years ago
 • menin fransiyan yashayjylaryna hormatym uly,shol dowldin yashayjylary akylly hem agras adamlar,yone name ucindir prezidentligne shut,kloun adamlar gelyaler.men pikirimce shol dowletde akylly adamlar wezipa kowoloshanoklar.
  phenomen2 7 years ago
 • sen aytyan bolsan,hakykatdanam hakykatdyr
  gadymypaytagt 7 years ago
 • hakykat,olar ucin dazhe kimin prezident bolyanam gyzykly dal.
  agnostik 7 years ago
 • gadymypaytagt, bu netija nahili geldin?
  gadymypaytagt 7 years ago
 • her dowletin adamlarynyn ozbolushly hereketleri,dunyagarayshlary,dushunmeleri bar,bulary diyip dushundurmek agyr dine shol dowlete goz gezdireninde dushunyan.
  agnostik 7 years ago
 • yok, menin sorayan zadym, name uchin prezidentlerini shut ya-da kloun hasap edyan? olaryn haysy eden zatlary ya-da chykaran kanunlary shutynka menzesh.. hich dushunip bilemok
  gadymypaytagt 7 years ago
 • sanasan kopday,hemmesi doly yadymda duranok,ollandyn in sonky nalokly kanunynam gulkunc hasab edyan.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • sonom sar,ozin ayaly cyndanam pornozwezda,in yigrenyan zadymam shol,ollandynkam kem dal,telik goryan bolsan habarlysyn.
  gadymypaytagt 7 years ago
 • sebabini gysgaca mazmunda bellap bilmezsinmi?
  phenomen2 7 years ago
 • gadympaytun senem pornozwezda ekenin,duyn "telikde"aytdy,ynanyp bilerinmi?
  gadymypaytagt 7 years ago
 • pi woman bn dushupdim,on disklerni eyyam kiosklarda satyp durlar.
  phenomen2 7 years ago
 • guluboy bla,ayal doganyn bn dusen bolayma
  gadymypaytagt 7 years ago
 • baray yokbolow,herhilije soraglan bn gelyan ya shol sogushmesen yatyp bilenokmy
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri