öñimden chykan gyzlan hemmesi ulymsy, men gowusy, diydi iñ ulusy, bu meniñ uchin, bolaýmalysy, iñ ulusy, gelýä ýanymda bolasy, bu rap, kelläñde pyrlansyn, birgiden gurjiler, bosh hyrlasyn, göripleñki gaýnasyn, köchede aýnasyn, agzyny achyp durlar görüp, mashynymyñ aýnasyn, köchede däli men, saklajak ýok bady, öñimden gyz chykdy, bu niräñ zady, agyz aýt ady, diydi gezýänim bady, maña tapawudy yok, gyzlañ gerek kody.... wuhaha, gijeki klupda, meñki diñe hereket, bir bala tans etyar, ola durshuna et, tans etmegi beset, edeli hereket, bilýäñä sen meniñ, ýagdaýyma belet, gaýtalama: auuuw auuuw, köchede uwlaýan, gijek möjek men, hemmänizi chagyrýan auuw auuuw, köchede uwlaýan, gijeki möjek men, hemmañiz chagyryan, eshtýäñmi jim, hany öñimden sowul, köchede ýeke özim, senem ikä bölün, men hemishe taýyn, etmäge hereket, ýene köchede däli, gel bolshuma seret meniñ bolshumy görüp galdyrýañ eliñi, hany bärräk süýsh görkezeýin hezili, gel bile gezeli, uzat maña eliñi, wäää ichiñiz yansyn, siz turkmeniñ heleýi, meñ baran ýerimiñ, hemishe yzy tozan, entäk göremok, meniñ öñimden ozan, gyzlar üstime chozar, aglar chyra......chylar, meñ baran ýerimde, täze köche achylar, meni görüp, huýýet etýä göripler, agam nirden aldyñ, bizede salgy ber, yhha hah haha ha haý, jim sen kimaý, bar dashdan aýlanaý, gaýtalama : auuuw auuuw, köchede uwlayan, gijeki möjeki men, hemmänizi chagyrýan, auuuw auuuw, köchede uwlaýan, gijeki möjek men, hemmäñizi chagyrýan, wow wow, jim maña meñzeme, heý ýeý, seretýäñ chemene, chemenem selemä, hany bärik gelä, nämee nämee, hich zat gurlemää....äääw, chyra chyra, gygyrya gelineje, näme öñ chyrany, görmediñmi gelineje, gaýtalama: auuuw auuuw, köchede uwlaýan, gijeki möjek men, hemmänizi chagyrýan, auuuw auuuw, köchede uwlayan, gijeki möjek men, hemmäñizi chagyryan, ine soñy.......

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir