Hakykat

Döwlet we hökümet näme üçin gerek? Haýsam bolsa döwletiñ döremeginiñ syýasy manysy, her bir döwûrde, her bir hökümet baştutanlygynda bir meñzeş bolup durýar. Bu manys özinde birnäçe maksady jemleýär, we olaryñ hemmeside ýer ýüziniñ hemme ýerinde, hemme wagt, hemme döwürde uniwersal we birmeñzeşdir:
ykdysady ekspansiýa;
içki we daş...

Dowamy »

984 9
Köneler, 7 years ago