salam hormatly adamlar.bu günler size bir zat aytjakdym yagny ertir.com hakynda yalnyşmasam türkmen saytlaryna hakerler tarapyndan hüjüm edilmek has hem köpeldi.eysem ol hakerler kim ol hakerlerin arasynda azerbeyjan we ysrayyl döwletlerin hakerleri barlygyny unutman.name üçin diyyaniz syyasay tarapdan yagny esasan hem ertir.comda din hakda temalar .önem açylyardy din hakda yöne açylyan şol temalar birhili syyasat garyşylan.amerika erbet hristianlar kapyr.muhammet pygamber şeyle edin diydi ya dinimizde şeyle şeyle zat bar diyip yaşlan beynisi bulaşdyrylyar.size maslahadym şeyle mowzuk açyanlan yzarlanyandygyny bilmeginiz.name üçin diyyanizmi şeyle mowzuklary açyan birinjiden türkiye yaşayanlar olary yzarlamak hem ansat bolyar.we yenede şeyle mowzuklaryn açylmagy kabir syyasy topary halap baranok we bu saytlara wirus goyberyarler.bu saytlara giryanler yörite wirusa garşy programalar bn girmegi maslahat beryan.we bu saytlan adminlerine saytlaryny wagtlayynça togtadyp bir müddet ünsden çekilmegini maslahat beryan .siz pikir etman yönekey türkmen saytlary bn kimin işi bolar diyip.şeyle syyasy temalar açylmagy bn özünize duşman gazanarsynyz.

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir