salam, dostlar! Gowumy ýagdaýlar, okuwlar, ishler? Armaweriñ! Umuman, temany açmakdan maksadym - ertir.com saýtynda goshgy düzmekde bäsleshik yglan edildi. Emin agzalaram güýçli edebiýatçy agzalar boljak. Isleg bildirseñiz, gatnashyp bilersiñ! vento, patron, yegen...we beýleki shahyrçylyk bilen meshgullanýan agzalar bäsleshik size garashýar. Bäsleshigiñ shertleri (häzirlikçe! Soñ üýtgedilmegem ahmal) : erkin temada, ozal ýazylmadyk bolmaly (ýagny täze düzmeli), plagiat bolmaly däl! Onda näme, bäsleshik size garashýar. Gatnashjaklara üstünlik arzuw edýän!

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir