SHU repiñ cykan ýeri Balkanda diýaler sho dogrymyka ony diýsenem iñ tanalýan reprlar balkanlyda mysal ucin Sbeater Syke dali Zumer Aragon lil's uske repi Turkmenistanda 1nji aýdyp ba$lanan S.T öýdýan ýalny$masam

Köneler, yalancy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir