Siziňem operalaryňyzda ähli harplar kiçi görnüşde ýazylýarmy.. Ine şu saýtdaky birinji duran opera mini 3.1 mod wersiýadan girseňiz harplary dogry, ýagny uly harplary uly kiçi harplaram kiçi görkezýär Ýöne bularyň wersiýasy pesräk. Näme üçin soňky çykan operalarda harplar maýda, ýagny kiçi görnüşde ýazylýarka.. Admin şu ýagdaýy bize düzedip beräýse kemä bolmazdy. Ýazylan ýazgylara gözellik çaýylan ýaly bolardy

Köneler, Yegen tarapyndan 7 years ago
    betyigit 7 years ago
  • ozal bu barada uly dawwaly temalar achylypdy,admin bu saydyng dizayneri kone tazesini almanada pul,wagt yok diyen yaly edipdi,bilemok hazirki admin naili tazelenen bolsa
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri